หน้า : 1 2  พิมพ์หน้านี้ - ซื้อใบสมัครทหารเรือ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: nectar ที่ 9 ก.พ. 06, 13:49 น

ซื้อใบสมัครทหารเรือ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: nectar ที่ 9 ก.พ. 06, 13:49 น

เพื่อนๆ พอมีใครทราบบ้างไหมคะ ว่าใบสมัครทหารเรือ เขามีจำหน่ายที่ไหนบ้าง


แล้วเขามีวิธีการสมัครหรือเตรียมตัวอย่างไร


พอดีน้องเขาจะสมัครคะ แต่เราไม่รู้รายละเอียดเลย


ขอบคุณทุกคนนะคะกระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: reddemons ที่ 9 ก.พ. 06, 14:08 น
สมัครอะไรหละ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: nut ที่ 11 ก.พ. 06, 14:06 น
ลองเข้าไปที่ เวปทหารเรือwww.navy.mi.th ครับ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: คิอยT ที่ 11 ก.พ. 09, 16:25 น
อยากจะเป็นทหาร เพื่ออะไรครับ *,*
อิอิอิ ก็เพื่อชาติบ้านเมืองครับผม !!!@


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นิตรา ส่าโล ที่ 21 มิ.ย. 09, 11:04 น
อยากเป็นทหารเรือหญิง เข้าจะรับสมัครเมื่อไรค่ะ ของปี2553  ช่วยบอกด้วยนะค่ะถ้าใครรู้
 ที่ nittra-neuy***


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นายธวัชชัย ละคร ที่ 23 มิ.ย. 09, 16:26 น
 q*000 q*000


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นายธวัชชัย ละคร ที่ 23 มิ.ย. 09, 16:29 น
 q*005ยอมที่จะเป็นทหาร q*009 q*028 q*029 q*038


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นายนพดล ที่ 30 ส.ค. 09, 14:15 น
อยากทราบว่าทหารพรานสมัครได้ที่ไหน q*073 q*069 q*016


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ซู ที่ 16 ต.ค. 09, 13:24 น
ทหารพราน รับเฉพาะ คนในพื้นที่ปัฏิบัติงาน (ในชายแดนภาคใต้)เท่าที่รู้ มาต้อง ลง ไป สมัคด้วย ต้นเองอะนะ

กรณี พิเศษ ถ้าคุณ พูด ภาษา ยาวี (อิสลามได้) จะรับ พิจรณา เป็น พิเศษ

ตอน แรก ว่าจะไป เป็น ทหารพราน หญิง เหมือนกัน แต่ เปลี่ยน ใจ แล้ว ละ  เรียน ต่อ อีก นิดเรา
ไปเป็น ครู สอน หนัง สือเด็ก ที่ ชายแดน ใต้ ดีกว่า
  สู้ ๆ   นะ ทุก คน q*021


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ไอซ์ ที่ 6 ม.ค. 10, 20:30 น
www.navy.mi.th/navedu

เร๊วๆๆ หน่อย นะคับ


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง
สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๓ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙
ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้
๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า-ตา-ยาย)
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)
๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้
๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๒ สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๓.๑.๗ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ๓.๑.๘ ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๓.๑.๙ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม) ๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๔ พังงา)
๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง
ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ
ไม่รับธนาณัติ online )
๔. การรับสมัคร
๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
๔.๒ สมัครด้วยตนเอง
๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตามสถานที่ ดังนี้
- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ - จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๖) อำเภอเมือง
- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง - จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง
๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น . ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓,
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ไอซ์ คนเดิม ที่ 6 ม.ค. 10, 20:33 น
http://www.navy.mi.th/navedu

เร็วๆ ๆๆหน่อย นะคับประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง
สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๓ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙
ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้
๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า-ตา-ยาย)
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)
๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้
๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๒ สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๓.๑.๗ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ๓.๑.๘ ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๓.๑.๙ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม) ๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๔ พังงา)
๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง
ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ
ไม่รับธนาณัติ online )
๔. การรับสมัคร
๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
๔.๒ สมัครด้วยตนเอง
๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตามสถานที่ ดังนี้
- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ - จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๖) อำเภอเมือง
- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง - จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง
๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น . ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓,
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: เดียร์ ที่ 9 ม.ค. 10, 19:22 น
 q*014
หวาดดีคะหนูกับเพื่อนๆๆอยาก
ป็นทหารเรื่อหญิงมากๆๆนะคะ
ไปหาที่เรียนกวดวิชาก็หาไม่ถูกคะ
เพื่อนก็พาหลงถ้ามีที่ไหนรับบอกหน่อยนะคะ
dearmayago***


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ปรีชา จีนสงวน ที่ 22 ม.ค. 10, 18:24 น
มีรอยสักสมัคด้ายปราวอะครับ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ธนากร ที่ 31 ม.ค. 10, 13:21 น
ซื้อใบสมัครทหารเรือ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ผู้ช่วย ที่ 3 ก.พ. 10, 23:41 น
 q*004  ใครสนใจอยากเข้าทหารทางรัดก็ติดต่อมาด้ายนะครับ

สามเหล่าทัพที่กำลังเปิดรับสมัครอยุ่

รายละเอียด

ค่อยคุยหลังไมค์

0835089747

แบงค์


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ณ๊องป๊อก ที่ 6 เม.ย. 10, 08:47 น
อยากเปงทหารเรือทามไง

ดี แต่ ตอน นี้ เรยน อยู่ ม.1 เอง อ๊ะ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: สุรีย์พร ที่ 22 เม.ย. 10, 21:33 น
ตอนนี้เรียนจบม.6 แล้วค่ะอยากเป็นทหารเรือหญิงมากค่ะ


หนูมีความตั้งใจที่จะเป็นทหารเรือหญิงค่ะ

จะสมัครอย่างไรค่ะ

ถ้ายังไงก็กรุณาส่งมาที่   pang_socool_***

ขอบคุณมากค่ะ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: g[g[ ที่ 27 เม.ย. 10, 13:12 น
 q*028 q*027 q*029 q*029 q*029 q*029 q*029 q*029 q*027 q*027 q*027 q*031 q*032


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ลิฟ ที่ 8 มิ.ย. 10, 08:38 น
ใครมีใบสมัครทหารพรานช่วยส่งให้ผมบ้าง


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: army ttt ที่ 11 มิ.ย. 10, 15:15 น
คุณต้องลองเป็นเมียทหารเรือก่อน รู้แน่นอน


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: จอมมั่ว ที่ 16 มิ.ย. 10, 15:35 น
ไปได้เลยขอติวที่วัดๆอะไรก็ได้นอกจาก......วัดสายตานะ...อิอิ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นวรัตน์ ที่ 18 มิ.ย. 10, 15:17 น
เพื่อน ๆรู้หรือเปล่าว่าทหารเรือรับสมัครเมื่อไร ช่วยตอบที่ จะขอบคุรอย่างมากเลยนะ อย่าลืมบอกนะ    oh_prang_oh***  = 0873665073 q*006


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ตั้ก ที่ 8 ก.ค. 10, 18:45 น
อยากเรียนทหารเรือแต่ไม่ทราบว่าจะสมัครที่ไหนและยังไม่ทราบว่าเกรดของจะถึงหรือเปล่าอยากทารบว่าทหารเรือหญิงรับสมัครเกรดเท่าไหร่คะ
ถ้ารู้ตอบหน่อยนะคะจากตั้ก q*005     และอยากบอกว่าหนูอยากจะไปสมัครสอบเพื่ออนาคตของตัวหนูเองคะ q*095 q*054


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: zom ที่ 4 ส.ค. 10, 14:14 น
ถ้าผู้ใดทราบว่าเค้ามีการเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงเมื่อไหร่ ช่วยกรุณาแจ้งข่าวให้ทราบด้วยนะ ส่งข้อมูลมาที่ e-mail
Z.O.Moo7*** นะ

                                                 ขอบคุณ q*021


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ล่าสุด ประจำปี ๒๕๕๓ ที่ 7 ส.ค. 10, 20:52 น
              กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ตามคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
          - ระดับปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี/การเงิน ๔ อัตรา, นิติศาสตร์ ๓ อัตรา, วิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา, สถาปัตยกรรม ๒ อัตรา, ภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา และ พุทธศาสตรบัณฑิต ๒ อัตรา
         - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ๗ อัตรา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ๔ อัตรา
              สนใจซื้อระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๕๕, ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗, กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๐๐๒๖๕ และ กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๘๔๔ กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๗๖ (ที่มา : กพ.ทร.)


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: nav ที่ 7 ส.ค. 10, 21:02 น
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๓  ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ตามคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดัง [/b][/u]นี้ สมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ร
          - ระดับปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี/การเงิน ๔ อัตรา, นิติศาสตร์ ๓ อัตรา, วิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา, สถาปัตยกรรม ๒ อัตรา, ภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา และ พุทธศาสตรบัณฑิต ๒ อัตรา
         - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ๗ อัตรา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ๔ อัตรา
          โดยผู้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ และผู้ที่สมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
หลักฐานการรับสมัครประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๔ รูป, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ปริญญาบัตร, หลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภา สำหรับผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์, หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้สมัครสอบสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวิศวกรรมโยธา, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.๔๓) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) หรือ สด.๙ และหลักฐานการได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นฉบับจริง สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างที่สมัครสอบจะต้องได้รับหนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
         สนใจซื้อระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๕๕, ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗, กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๐๐๒๖๕ และ กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๘๔๔ กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๗๖ (ที่มา : กพ.ทร.)
 
http://www.navy.mi.th/sctr/sound/2553/aug/snd_040853.php


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: คนเคยสมัคร ที่ 13 ส.ค. 10, 22:12 น
ทหารเรือที่เค้าเปิดรับสมัคร  ทหารเรือหญิงใช่มั้ย  วุฒิ ปวส บัญชี

เรามีใบสมัครแร้ว

ปีที่แล้วเราไปสมัครมา สอบด้วย

คือมีขายที่ สัตหีบนะ เรียกว่ากิจการห้องเย็น

ชุดละ100บาท

และก้อที่กรุงเทพ อุทยานนันทสวัสดิการทหารเรือ

สมัครด้วยตนเอง  วันที่  16-21ส.ค

สอบข้อเขียนที่ รร.นายเรือ สมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ย.

สอบคอมพิวเตอร์ที่ รร. สรรบรรณทหารเรือ กรุงเทพ 9 ก.ย.

ถ้าผ่านก้อไปสอบสัมภาษณ์  และ ตรวจร่างกาย

ปีที่แร้วเราไปมา

แต่ไม่ผ่านอ่ะ

แต่ปีนี้ เราไปซื้อใบสมัครแร้ว

ถ้าสนใจ ก้อ เมลล์มาถามได้นะ  aor_somjai***


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ศุภาภรณ์ ที่ 17 ส.ค. 10, 17:27 น
รับสมัครตั้งแต่ อายุ เท่าไหร่คะ

ผู้หญิงรับมัยค่ะ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: pattric ที่ 4 ก.ย. 10, 23:37 น
pattอยากเป็นทหารเรือมากเลยรุ่นพี่ช่วยแนะนำหน่อยได้มั๊ยคะ
เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดีวยไม่อยากเสียชาติเกิดคะ
patt_gorge***


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: หลานนาวาโทพิทักษ์ ที่ 20 ก.ย. 10, 12:09 น
อยากเป็นทหารเพราะชาติและอยากให้น้าภูมิใจถือแม้ท่านจะไม่เห็นก็ตาม  q*004  ดังนั้นข้าจะฝึกให้ตัวเองเข้มแข็งข้าขอสัญญา
                                                                                          เกียรติของว่าที่ทหารเรือหญิง


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: นายอนุชา ที่ 28 ต.ค. 10, 19:24 น
ใครรู้บ้างคับวันซื้อใบสมัครนักเรียนจ่าวันไหนและเดือนอะไร


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ศศิวิมล ที่ 8 ธ.ค. 10, 10:44 น
 q*002 q*013 q*012 q*016 q*020 q*021


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ชนะพงค์ ที่ 7 ม.ค. 11, 18:15 น
สั่งซื่อใบสมัคสอบที่ไหนคับ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: พริก ที่ 15 ก.พ. 11, 21:20 น
การรับสมัครอายุเท่าไร


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: MaXzA ที่ 17 ก.พ. 11, 08:59 น
อยากเป็นทหารเรือมันเท่ดี q*004 q*002 q*012 q*013


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: คนที่พยายาม ที่ 28 มี.ค. 11, 22:28 น
เค้า อยาก เป็น มากมาย เรย ทหารเรือ อะ
ป๊า บอก ว่า มันเข้ายาก แต่ เค้า พยายาม จะสอบ
พยาบาล ทหารเรือ อยุ ตอน นี้ กำลัง ฟิ้ด ร่างกายอยุ
เเร้วกะพยายาม เรียน หั้ย เก่งๆ q*017

 คนที่พยายามกัลก้อสู้ๆกัลน๊ค๊ เป็นลังจัยหั้ยเสมอน้า [/color]


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: ดารารัตน์ ที่ 8 เม.ย. 11, 09:25 น
อยากเปนทหารเรือ
 แต่ทหารเรือรับแต่ผู้ชาย q*009
อยากรับใช้ชาติ
 


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: รณกฤต คำภีระปัญญา ที่ 12 พ.ค. 11, 15:45 น
ผมอยากเป็นทหารเรือ -ตำรวจ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: Nannalin นักกีฬากทม. ที่ 22 พ.ค. 11, 10:08 น
ป๊าเราเปนทหารเรือนะ เค้าบอกว่าส่วนมากรับแต่วงใน ไม่ก้อคนที่มันสมองดีมีประสิทธิภาพ มันยากโคดดดอ้ะ เราก้ออยากเปนเหมือนกัน ตอนนี้ก้อยุมอ6แล้ว ยังไงก้อแนะนำนะมองทหารอื่นๆเผื่อไว้บ้าง เพราะการสอบไม่เหมือนกัน ทหารเรือนี่เข้มสุดๆล้ะ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: หญิงลักษ์ ที่ 31 พ.ค. 11, 09:39 น
หนุอยากเป็นทหารเรือมากค่ะ ถึงจะส่งหนูไปอยู่ภาคใต้หนูก็ยอมค่ะ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: สุภาพร ฐานสินคุณ ที่ 31 พ.ค. 11, 19:20 น
อยากรู้ว่าถ้าจบม.3 ต่อทหารเรือได้ไหมค่ะเเล้วเวลาจะไปสมัครเเล้วเราจะไปสมัครที่ไหนค่ะ เเล้วต้องสอบเข้าไหมค่ะ  q*031


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: รุ้ง ระยอง ที่ 7 ก.ค. 11, 09:48 น
สอบทหารเรือยากไหมค่ะ  อยากเป็นมากฯ q*073 q*029 q*062 q*039


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: สิทธิพงษ์ ที่ 25 ม.ค. 12, 18:16 น
สั่งซื้อใบสมัครที่ใครคับ


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: กันธิยา ที่ 15 ก.พ. 12, 16:26 น
อยากเป็นทหารเรือหญิงจัง q*032 q*032 q*032 q*032 q*031


กระทู้: ซื้อใบสมัครทหารเรือ
เริ่มกระทู้โดย: กนิษฐิกา ที่ 14 มิ.ย. 12, 09:55 น
อยากเป็นทหารเรือหญิงจังแต่กลัวสอบไม่ติด