หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พิธีเปิดงานวันโอโซนสากล (World Ozone Day) ณ ห้องภิรัชแกรนด์ฮอลล์ ๒ ศูนย์นิทรรศกา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: about2590 ที่ 11 ก.ย. 17, 11:55 น

พิธีเปิดงานวันโอโซนสากล (World Ozone Day) ณ ห้องภิรัชแกรนด์ฮอลล์ ๒ ศูนย์นิทรรศกา


กระทู้: พิธีเปิดงานวันโอโซนสากล (World Ozone Day) ณ ห้องภิรัชแกรนด์ฮอลล์ ๒ ศูนย์นิทรรศกา
เริ่มกระทู้โดย: about2590 ที่ 11 ก.ย. 17, 11:55 น
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.วิรัช  วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารโลก ประจำภูมิภาค, Mr. Shaofeng Hu                                                                              ผู้ประสานงาน Compliance Assistance Programme ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ร่วมทำ พิธีเปิดงานวันโอโซนสากล (World Ozone Day) ณ ห้องภิรัชแกรนด์ฮอลล์ ๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

โดยกิจกกรรมภายในงาน
มี ๒ ส่วนดังนี้
      ๑. การแข่งขันวาดภาพพร้อมระบายสี ในหัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก” ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ผู้ชนะเลิศจากแต่ละภาค เข้าร่วมประกวดในวันนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติด้านสาขาจิตรกรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙, อาจารย์ภูษิต กาญจนศิริปาน ผู้สืบสานงานช่างสิบหมู่ และเป็นผู้ริเริ่มงานตกแต่งไข่วิจิตร และคุณนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน /ผลการประกวดวาดภาพระบายสี คือ
*รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
นายอโนชา ดิฐมาตย์ นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ด.ช.อรรถพล ปวงอูป นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ด.ช.พิสิษฐ์  วรรณขาม นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย

     ๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑๑ ราย และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม จำนวน ๔๓ ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรคาร์บอน ระยะที่ ๑ (HCFCs phase out : stage I) ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนสาร HCFCs ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความตั้งใจและความมุ่งมั่น ในการลดการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๖ ราย

โดยในงานท่านรองอธิบดีไดกล่าวต่อไปว่าในนามของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น, หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ระยะที่ ๑ ของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี