Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ  (อ่าน 1043 ครั้ง)
Guest
โครงการ ปลูกป่าฯ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 09:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ชื่อโครงการ : โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ

ลักษณะโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทของโครงการ : ด้านสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ

สอดคล้องกับมาตาฐาน : โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนคนไทย

หน่วงงานที่รับผิดชอบ : สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ ร่องคำ Fm 105.25 Mhz

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายสุริยา ชูศรีทอง
2. นางสาวทัศดาว อรัญเวศ
3. และเจ้าหน้าที่ทุกคนคนในสถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอร่องคำ

ระยะเวลา : มิถุนายน 2553 - 26 กรกฎาคม 2553

…………………………………………………………………
1. หลักและเหตุผล

เพื่อพื้นฟูความสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาทโดยกำหนดให้ประชาชนทุกคนร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้นต่อปี เพื่อให้ได้ต้นไม้ 64 ล้านต้นในแต่ละปี

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึผม้จักดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความตื่นตัวต่อบทบาทของตัวเองในการดูแลสภาพแวดล้อมของตำบลสามัคคี
3. สร้างความสามัคคีคนในชุมชน3. เป้าหมาย

1. เด็กและเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึผม้ค่าธรรมชาติ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ทุกคนชุมชนในตำบลสามัคคี
3. ทุกคนในเขตป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ (อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน )

4. วิธีดำเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบของผู้บริหารและอนุมัติโครงการ
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน
เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2553 ณ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ
ลำดับที่
รายการกิจกรรม
มิ.ย
ก.ค
ผู้รับผิดชอบ

1
2
3
4
5

6

ประชุมคณะทำงาน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่าง ๆ
รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้ารวมโครงการ
วิเคราะห์ บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมโครง ปลูกป่าฯ
ประเมินผล

-นายสุริยา ชูศรีทอง
-นางสาวทัศดาว อรัญเวศเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการประสัมพันธ์ทุกคน

5. สถานที่ดำเนินโครงการ

ปลูกที่ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ ที่บ้าน โนนเสียว ม.6 บ้าน คำไผ่ ม.14 พร้อมกลับชาวบ้านทุกคนหมู่บ้านในเขตตำบลสามัคคี
6. งบประมาณในการดำเนินการ


ลำดับที่

รายการ
งบประมาณ
จำแนกตามรายจ่าย

เหตุผล
1
ค่ากล้าพันธุ์ไม้
8,000

2
ค่าสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
8,000

3
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
8,000

4
ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรม
1,000


รวมเงินทั้งสิ้น
25,000

ถัวจ่ายทุกรายการ


7. การติดตามประเมินผล

1. ใช้แบบสังเกตในการประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ

1. ปลูกผังเกิดความสมัครสมานจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความรู้รัก สามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญกตเวทีต่อแผ่นดิน ใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่
4. ทำให้คาร์บอนไดออกไซต์ หายออกจากท้องฟ้า
5. ทำให้ออกซิเจน เพิ่มขึ้นในอากาศสร้างลมหายใจให้ชีวิตคนไทยนับไม่ถ้วน
6. พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมให้ยั้งยืน

ลงชื่อ ผู้เสนอ / ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุริยา ชูศรีทอง )
ตำแหน่ง ผู้จัดการเครือข่าย
สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ ร่องคำ Fm 105.25 Mhz.

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวทัสดาว อรัญเวศ)
กำหนดการจัดกิจกรรม
โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ครั้งที่ 1/2553
ณ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ
บ้าน โนนเสียว หมู่ที่ 6 บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 14
วัน จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2553 07.00 - 16.30 น.
...
07.00 - 08.00 น.ลงทะเบียนกล้าไม้
08.00 - 08.30 น.บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดย คุณ เคชนร์ นานันทร์
08.30 - 09.00 น.บรรยายพิเศษ โดย ท่าน สุรสิทธิ์ บรรพกลม เรื่อง ทำไมต้องปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน และกล่าวเชิญประธานในพิธีเปิดงาน
09.00 - 10. 00 น.พิธีเปิด โครงการ ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ
โดย ท่าน ชูศักดิ์ เด่นยุกต์ (ตำแหน่งนายอำเภอร่องคำ)
ท่าน ประเสริฐ บุญเรื่อง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 )
ท่าน นิพนธุ์ ศรีธเรศ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 )
ท่าน พีระเพชร ศิริกุล (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2)

10.00 - 11.00 น. ท่านประธานในพิธีและทุกคนช่วยกันปลูกป่า ณ ป่าชุมชนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ

11.00 - 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
12.00 - 13.00 น.พบกลับนักจัดรายการพบพี่น้อง โดย สถานีวิทยุท้องถิ่นไทอำเภอ ร่องคำ
13.00 - 16.00 น.ชมภาคความบันเทิง
16.00 - 16.45 น.พิธีปิด โครงการ ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนพื้นฟูธรรมชาติ
…………………………………………………………………
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
         

ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้