หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: นโยบาย เงินเดือน ปริญญาตรี 15,000.-บาท ไปถึงใหนแล้ว?  (อ่าน 211 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 21 ธ.ค. 11, 23:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
นโยบายบ้าบอคอแตก.....

บอกมาแต่ต้นว่าทำไม่ได้ จะปลิกลิ้นกี่ตะหลบ ก็ทำไม่ได้อยู่ดี ข้าราชการเก่าใครจะยอม ปรับต้องปรับทั้งแผง ใช้เงินมหาศาล

กระทู้นี่ไม่ใช่กระทู้การเมืองนะครับ อันนี้ว่าด้วยเรื่องการบริหาร

//ช.ผาสุข(อดีตข้าราชการ 2 กรม 2 กระทรวงนาน 9ปี9เดือน)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 01:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
UPDATE : 20 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมครม.อนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนในรายละเอียดย่อยยังต้องติดตามกันต่อไป

----------------------------------------------------------
กระทรวงการคลัง ยืนยัน ปรับรายได้บุคลากรภาครัฐ ระยะสั้นให้ เป็นเงิน พ.ช.ค. ก่อน นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยืนยันจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ได้แก่
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และทหารกองประจำการ

โดยในระยะสั้นจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ก่อน สำหรับการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนมอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงาน ก.พ. พิจารณาดำเนินการต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นปีหน้านายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก คือ

ให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท (เดือนละไม่น้อยกว่า 9,000 บาท)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละ 15,000 บาท ให้รับพ.ช.ค. เพิ่มอีก เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วเท่ากับ 15,000 บาท

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง เดือนละ 9,000 บาท ให้รับพ.ช.ค. เพิ่มอีก เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วเท่ากับ 9,000 บาท

3. ทหารกองประจำ การซึ่ง เดิม เงินเดือนในระดับ พ.1 รวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม และ พ.ช.ค. อัตราขั้นต่ำเดือนละ 8,610 บาท ให้เพิ่มเป็น 9,000 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

จากนโยบายดังกล่าวมีบุคลากรภาครัฐได้ประโยชน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 649,323 คน คิดเป็นเงินงบประมาณปี2555 จำนวน 18,396 ล้านบาท และใช้เงินต่อปีเป็นเงิน 24,533 ล้านบาท

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อไม่ให้เป็นการรอนสิทธิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิได้รับ พ.ช.ค. เดือนละ 1,500 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ยังคงให้ได้รับ พ.ช.ค. 1,500 บาท เช่นเดิม

ในส่วนของพนักงานราชการ การได้รับ พ.ช.ค. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว ก็ให้สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการรับไปดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกัน

“จะเร่งดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณา คาดว่าจะเสนอได้ในสัปดาห์หน้า” นายวิรุฬ กล่าวใน
ตอนท้าย
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 01:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
UPDATE : 27 กันยายน 2554

สรุปข่าวจาก มติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาผลกระทบให้กับข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำหนดมาตรการเสริมและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ให้ ก.พ. รับไปดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 (ร่างข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6/1)

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับตามสิทธิเดิมต่อไป (ร่างข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/2)

3. ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 8,610 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ให้ปรับเพิ่มเป็นไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท (ร่างข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7/1)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 01:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
UPDATE : 30 กันยายน 2554

ปวช. ปวส. ปริญญาโท ปริญญาเอกเตรียมเฮ! รับเงินเดือนเพิ่มเช่นกัน รวมทั้งปริญญาตรีที่ทำงานมานานจะได้ปรับด้วย พร้อมทั้งจะพิจารณาปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จับตาการประชุมครม. ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 นี้

-------------------------------------------------


UPDATE : 19 ธันวาคม 2554


กระทรวงการคลังยัน ปรับเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐวุฒิปริญญาตรี บรรจุใหม่ 15,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2555 ผู้ที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีที่เงินเดือนไม่ถึง 9,000 ให้ปรับขึ้นเป็น 9,000 บาท รายละเอียดต่างๆยังเหมือนเดิม
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 02:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สวัสดีค่ะคุณmanjumbo...

ระยะหลังๆคิมไม่ค่อยได้ออกความเห็นในกระทู้ของคุณ

แต่คิมขอยืนยันว่า คิมอ่านทุกกระทู้ค่ะ...ขอบคุณมาก


สวัสดีค่ะคุณพิม...

สบายดีนะคะ ระยะนี้ คิมไม่ค่อยได้ออกความเห็นเรื่องการเมืองเท่าไร

มัวไปวิ่งตามให้กำลังใจนักร้องร็อกแอนด์โรลขัวญใจคิมอยู่(เศร้า)

วันนี้เห็นคุณพิมเข้ามา ดีใจมาก และเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ด้วย

ขอบคุณมากค่ะ...ขอให้กำลังใจ(พักนี้ใช้บ่อยมากค่ะคำนี้) q*021q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 02:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ตายหองงงง
ผมไม่ได้ทำงานราชการ
ก็ต้อง หมื่นสอง ต่อไป

ไม่ประชาธิปไตยนี่หว่า
เคืองนะฮึ


เอ้ย...อย่าเพิ่งตายน๊า

เดี๋ยวคิมจัดให้ค่ะ คริ....น่านะ q*073q*020


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 05:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เห็นบางคนบอกว่า จะไม่ยุ่งการเมืองอีก เอิ๊กๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 07:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณไข่นุ้ย(ไข่แดง)ครับ

การเมืองคืออะไร?
การมุ้งคืออะไร?
การบริหารคืออะไร?
การบริการคืออะไร?
ตุลาการคืออะไร?
ตุลาขาดคืออะไร
ไข่นุ้ย กับ ไข่แมนจำโบ้ ต่างกันอย่างไร?

ผมก็เลือกที่จะวิจารณ์ ในเรื่องการบริหาร เรื่องนโยบาย ผมก็ฟันธงจริงๆว่าคุณเป็นคน "ไข่นุ้ย" จริงๆ ไม่มีรสชาด จืดสนิท

หมายเหตุ..ผมพิมพ์ว่า "อดีตข้าราชการเก่า" นั้น(ไม่ได้พูดนานแล้ว)เพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่า ไม่ใช่อ้ายเท่งอ้ายทอง ออกมาพูดส่งเดช

//ช.ผาสุข(คนบ้านนอกคอกนาชอบอยู่กับนางฟ้า5555++++lol)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 07:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หนูพิม ที่น่ารักครับ... ขอถามประโยคเดียว สั้นๆ(แต่อาจจะต้องตอบยาวๆ)

เม็ดเงินก้อนมหาศาล รัฐบาล เอามาจากใหน?

ในเมื่องบประมาณแผ่นดินขาดดุลทุกปี ปี 53 งบรายจ่าย 2ล้านล้าน เศษ(ล้านล้านนะครับ)ขาดดุล 1แสน4 หมื่นล้านบาทเศษ

งบรายจ่ายแผ่นดิน ปี 54(ปีนี้)2ล้าน ล้านเศษเล็กน้อย ขาดดุล 1 แสน 5 หมื่นล้านบาทเศษ(แสนล้านนะครับ)

ปีนี้โชคร้ายที่รัฐบาลบริหารน้ำผิดพลาด(กำลังถูกฟ้อง)โดนหนัก

เงินสำรองคงคลังมีหน่อยเดียว

รัฐบาลเป็นหนี้(เก่า)ทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่อง ถ้าจำไม่ผิด 4.4 ล้านล้านบาท(ล้านล้านนะครับ)

รัฐบาลต้องยืมเงินจากต่างประเทศสถานเดียว....
หรือ อาจจะต้อง ออกพันธมัตร(ก็ยืมนั่นแหละ)ทั้งปีทั้งชาติหรือครับ เพราะเป็นงบรายจ่าย(ถาวร)ต่อเนื่อง

จริงๆแล้ว ผมอยากจะให้คนจบปริญญาตรี เงินเดือน สัก 8 หมื่น ถึง 1 แสน บาท พอๆกับที่ เมกา และ ยุโรป

แต่มันติดอยู่ที่ รายรับของรัฐบาลไทย มันมีขีดจำกัด

//ช.ผาสุข(คนบ้านนอกคอกนา)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 08:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เม็ดเงินก้อนมหาศาล รัฐบาล เอามาจากใหน?

ก่อนที่พิมจะตอบคำถามของคุณครู พิมขอยกเนื้อข่าวนี้มาให้คุณครูอ่านเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ

รัฐทุ่ม 1.8 หมื่นล้านแจกจริง ขรก.-ลูกจ้างเฮลั่น วุฒิฯป.ตรีรับไปหมื่นห้า ( 22 ก.ย.54)
น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์อนุตมา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงินข้าราชการที่จบปริญญาตรีที่มีเงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาทและอัตราค่าจ้าง 300 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 โดยการปรับเพิ่มเงินครั้งนี้คาดว่าจะใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 18,396 ล้านบาท

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6.49 แสนคน โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 56 จะใช้งบประมาณเพิ่มเป็น 2.45 หมื่นล้านบาท “ที่ประชุม ครม.อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ถึง 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 เป็นต้นไป โดยจะครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ รวมประมาณ 6.49 แสนคนทั่วประเทศ คาดว่าจะใช้งบประมาณในงบปี 56 เพิ่มขึ้นเป็น 2.45 หมื่นล้านบาท” น.ส.อนุตตมา กล่าว

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 กันยายน 2554 15:30 น

ในเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินที่ใช้ประมาณหมื่นแปดพันล้านเศษๆในปีนี้และปีต่อๆไปประมาณสองหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านเศษๆซึ่งพิมมองว่าการใช้เม็ดเงินนี้น้อยกว่าโครงการรถคันแรกหรือบ้านหลังแรก แต่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เกือบหกแสนห้าหมื่นคนทั่วประเทศ จำนวนเงินนี้ได้รวมไปในรายจ่ายปีงบประมาณ 2554-2555 แล้ว หากแต่การหาเงินนั้นก็คงต้องไปเปิดดูงบการเงินซึ่งยาวมาก หากว่าคุณครูสนใจลองเข้าไปอ่านหรือไปปริ๊นมาลองศึกษาดูก็จะเป็นการดีค่ะ มีทั้งหมด 130 หน้า

http://www.scribd.com/doc/31994124/งบประมาณโดยสังเขป-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2554
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 ธ.ค. 11, 08:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปีนี้โชคร้ายที่รัฐบาลบริหารน้ำผิดพลาด(กำลังถูกฟ้อง)โดนหนัก


พิมได้ข่าวว่ากำลังยืนฟ้องร้องรัฐบาลแก้ปัญหาภัยหนาวผิดพลาดทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ศพด้วยค่ะ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  นโยบาย ปริญญาตรี เงินเดือน 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม