หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: โทรคมนาคม: กสทช. ย้ำชัดข้อมูล"ถูกบิดเบือน"ต้องรีบแก้ไข  (อ่าน 31 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 31 ธ.ค. 12, 11:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
กสทช. ย้ำชัดข้อมูล"ถูกบิดเบือน"ต้องรีบแก้ไข
ต้องทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า ต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อสังคมเกี่ยวกับการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G เพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่า การจัดสรรคลื่นโดยวิธีการประมูลนั้น ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านยังต้องอาศัยหลักการแนวทางที่เป็นสากลเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ ประเทศไทย ที่ต่างมีวิธีการอันซับซ้อน ทั้งเชิงเทคนิค รายละเอียดทางวิศวกรรม

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สภาวะทางตลาดและลักษณะของอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และข้อกฏหมายต่างๆ เพื่อจะทำให้ประชาชน สังคมไทย เข้าใจหลักการที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง ความสับสนต่อสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า กสทช. จำเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือขยายผลต่อไป

โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.นั้น จะปฏิบัติตามกฏหมาย เคารพกฏกติกา และรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ซึ่งหลักการในการทำงานรูปแบบคณะกรรมการ(Board of Commissioners) จะมีการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ที่จะนำไปสู่ผลทางกฏหมาย คือ เสียงข้างมาก เป็นเสียงที่มีผลผูกพันโดยคณะกรรมการมีความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานในรูปแบบ”องค์คณะ” อันก่อให้เกิดสิทธิในการคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะปกป้องกรรมการท่านอื่นๆ โดยไม่ทำให้กรรมการทั้งองค์คณะเสื่อมเสียชื่อเสียง

อีกทั้งการที่ยอมเข้าสู่ตำแหน่งกรรมการ ไม่ได้ก่อให้เกิดบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้กำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเป็นการสละความเป็น อิสระบางส่วน อย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือมติ ในเรื่องนี้กรรมการจะมีเสรีภาพแบบบุคคลธรรมดาและมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการไปพร้อมกันทั้งสองทางไม่ได้ แต่ต้องเลือกทำในฐานะกรรมการเท่านั้น ดังนั้นการที่บอร์ดเสียงข้างน้อยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากมติเสียงข้างมาก แม้สามารถจะกระทำได้ในการเปิดเผยมติของตน แต่ไม่ควรไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในลักษณะตำหนิความเห็นของบอร์ดเสียงข้างมาก โดยเฉพาะการนำความเห็นเพียงบางส่วนออกไปเผยแพร่เพราะอาจเป็นอันตรายและส่งผลต่อเสถียรภาพของการบริหารงานด้วย

เนื่องจากผลการวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ภาพลักษณ์ของคณะกรรมการ กสทช. เสื่อมเสียชื่อเสียงและยังทำลายความเป็นกลางความเป็นอิสระ และประโยชน์ของประเทศชาต อีกทั้งยังสร้างข้อกังขา และความเข้าใจผิดต่อประชาชน และวุฒิสภาในเรื่องกระบวนการ ที่มาของมติที่ประชุม ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของการบริหารงาน ดังนั้นบอร์ดที่ให้ข่าวบิดเบือนและไม่เคารพในมติจะต้องรับผิดชอบ โดยในอนาคตหากมีการตักเตือนและไม่เป็นผล ก็ควรเสนอเรื่องต่อซุปเปอร์บอร์ดและวุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนองค์กรตรวจสอบอื่นๆ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

.....

“บอร์ดที่ให้ข่าวบิดเบือนและไม่เคารพในมติจะต้องรับผิดชอบ”

ดร.สุทธิพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กสทช.ยังได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับข้อร้องเรียนต่างๆ เนื่องจากมีการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นโดยการปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทการให้บริการ เพิ่มสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่1 ที่กำหนดเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค สามารถเข้าใช้ช่องทางร้องเรียนจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มีตัวชี้วัด คือ การปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยเสรีอย่างเป็นธรรม
.....

ทั้งนี้ในการประมูลคลื่น 4G หากจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในแบบการประมูลคลื่น 3G ทุกฝ่ายทุกภาคส่วน จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งกับประชาชน สื่อมวลชน และฝ่ายรัฐนอกจากนี้เรายังได้บทเรียน จากการประมูลคลื่น 3G ถึงจุดอ่อนและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง โดยจะต้องทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ที่สำคัญอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศชาติอย่างแท้จริง ที่สำคัญอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย จะต้องอยู่ได้ดีขึ้นและเข้มแข็งขึ้นถือว่าตรงนี้คือโอกาส

เพราะขณะนี้เรายังไม่ได้เปิดตลาดเสรีในด้านโทรคมนาคมอย่างเต็มที่เรามีข้อจำกัด ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวรองรับ AEC ด้วย ดังนั้นการเปิดให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้เข้ามาลุงทุนรวมทั้งกิจการโทรคมนาคมไทยมีแต้มต่อ โดยหน้าที่ของเราคือเรากำกับดูแล ให้คำปรึกษา และเปิดกว้าง เมื่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเข้มแข็งขึ้นแล้ว หากต่อมามีการเพิ่มผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้เกิดการแข่งขันในการประมูลครั้งต่อไปสูงขึ้น ก็จะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้เกิดการแข่งขันในการประมูลครั้งต่อไปสูงขึ้น ก็จะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการของไทยมาก


ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด คือ การตั้งทีมเฉพาะกิจ ที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อมีข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงต้องรีบแก้ไข การรองรับการบริการโทรคมนาคม เมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับความพึงพอใจก็สามารถร้องเรียนผู้ประกอบการได้ โดยเมื่อมีการใช้คลื่นความถี่มากขึ้น การบริการต่างๆ ก็จะมากขึ้น จำเป็นต้อนำวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้

โดยการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ขณะนี้ กสทช.ได้เริ่มสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง และเพิ่มกลไกให้เร็วขึ้น

โดยให้ผู้บริโภคได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ กสทช.ประสบความสำเร็จ คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พร้อมชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา ผลที่ออกมาจะมีรากฐานที่เข้มแข็ง อาจเหนื่อยบ้างท้อบ้าง แต่หากเราผ่านไปได้ เราจะสามารถยืนอยู่และสู้ต่อไปได้ ด้วยความหวังของประชาชน

จึงมั่นใจว่าปีใหม่ 2556 จะเป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเพราะทุกองคาพยพจะเดินหน้าเต็มสูบในเรื่องกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะมีการสังคายนา กฏ กติกา ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บิโภค พร้อมกับปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำงาน และสิ่งที่สำคัญจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดในทางความคิดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 30 ธ.ค. 2555- 2 ม.ค. 2556:
กสทช.ย้ำชัดข้อมูล “ถูกบิดเบือน” ต้องรีบแก้ไขต้องทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง


http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T13130572/T13130572.html
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม