หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เชิญสมัครเข้าร่วม "รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556"  (อ่าน 41 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 เม.ย. 13, 14:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 (Thailand NGO Awards 2013)
(หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ จากสหราชอาณาจักร ได้ลงนามพันธะสัญญาร่วมกัน เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและก่อให้เกิดความตระหนักถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการระดมทรัพยากรขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรที่ไม่เเสวงหาผลกำไร รวมทั้งยังสามารถเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ รางวัลนี้ได้ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักในการผลักดันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ แผนงานและผลที่ได้รับ ธรรมาภิบาล การจัดการทางการเงิน และความยั่งยืน

เป้าหมายสำคัญของรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย:

1. เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรของประเทศ ส่งเสริมเสถียรภาพทางองค์กรและทางการเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนภาคประชาสังคมแข็งแกร่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการระดมทรัพยากรขององค์กรพัฒนาเอกชน การสร้างธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. เพื่อให้ความสำคัญและตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
4. เพื่อระบุและทำให้แนวปฏิบัติในการระดมทุนและทรัพยากรที่ประสบผลสำเร็จแข็งแกร่งขึ้น
5. เพื่อสร้างสรรค์ตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไรอื่นๆ
6. เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือโดยรวมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน

คุณสมบัติเบื้องต้นในการการเข้ารับคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล:
• ต้องเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณะกุศล องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิ เครือข่าย สมาคม หรือชมรมเพื่อสังคม ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
• ต้องไม่เป็นองค์กรที่เผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนาหรือลัทธิทางการเมือง

องค์กรพัฒนาเอกชนจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ
1. ขนาดเล็ก มีรายรับปี 2555 ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
2. ขนาดกลาง มีรายรับปี 2555 ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาทถ้วน
3. ขนาดใหญ่ มีรายรับปี 2555 มากกว่า 10 ล้านบาท

โดยจะรับสมัคร/คัดเลือกตาม 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง (ภาคตะวันออกและตะวันตกจัดอยู่ในภาคกลาง)

รางวัลและประโยชน์จากการเข้าร่วม

• องค์กรที่ชนะเลิศระดับประเทศ 3 องค์กรจะได้รับรางวัล “องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำประเทศไทย” (Thailand NGO of the Year) และรับเงินรางวัลองค์กรละ 100,000 บาทพร้อมโล่ห์ที่ระลึก และเกียรติบัตร ทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ “Global Awards” ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนตุลาคม 2556
• 12 องค์กรดีเด่นระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโลห์รางวัล ทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ “Global Awards” ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนตุลาคม 2556
• 24 องค์กรดีเด่นระดับภูมิภาค ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทั้งมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคิดใหญ่ ใช้เงินน้อย รางวัลระดมทุนดีเด่น และรางวัลอาสาสมัครดีเด่น เป็นโล่ห์ที่ระลึกและเกียรติบัตร
• องค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์กรณีควาสำเร็จขององค์กร ในหนังสือ “กรณีศึกษาแนวการจัดการยั่งยืนสาหรับองค์กรเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นหนังสือที่มี 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวนกว่าพันเล่ม เผยแพร่ไปยังองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และเครือข่ายผู้ให้ทุนทั่วโลก
• องค์กรที่ได้รับรางวัล ได้สิทธิในการเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการฟรี ในหัวข้อการพัฒนาเอกชนพัฒนาเอกชนให้มีความยั่งยืน ทั้งด้านการบริหารองค์กร การระดมทรัพยากร การจัดการอาสาสมัคร การบริหารโครงการ เป็นต้น
• องค์กรที่ได้รับรางวัล ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับผู้ให้ทุนและฝ่าย CSR ของบริษัทเอกชนโดยตรง เพื่อการระดมทรัพยากรให้กับองค์กรของตนเองต่อไป
• องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้คำแนะนาในการบริหารองค์กรจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาของโครงการเพื่อนาไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรตนเองต่อไป
• องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กรณีความสาเร็จ จุดเด่น และผลการดำเนินงานที่ดีขององค์กร โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารโครงการฯอย่างต่อเนื่อง
• องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อไม่แสวงหาผลกาไร รวมถึงกิจการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยเครือข่ายภาคีภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


เกณฑ์การคัดเลือก
องค์กรที่เข้าขอรับรางวัลจะได้รับการประเมินในด้านต่างๆต่อไปนี้
• หมวด 1: การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
• หมวด 2: อธิบายถึงวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
• หมวด 3: รูปแบบการระดมทรัพยากร
• หมวด 4: แนวปฏิบัติ วิธีการ การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
• หมวด 5: ผลลัพธ์จาการดำเนินงานขององค์กร และการประเมินผลกระทบจากการดำเนินการและโครงการโดยภาพรวม
• หมวด 6: คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่องค์กร แสดงให้เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืน

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 จะเปิดรับใบสมัครขอรับพิจารณารางวัลฯตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2556

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kiasia.org/userfiles/Applicationngoaward56.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2229-3131 ต่อ 267 (คุณสรวิศ) อีเมล์: Sorawit@kiasia.org
เวปไซต์ http://www.kiasia.org
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Thailandngoawardsnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  องค์กรพัฒนาเอกชน รางวัล เอกชน ประเทศไทย พัฒนา องค์กร 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม