หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแส  (อ่าน 348 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 ก.ย. 13, 17:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพ.ศ.2556จำนวน 200 เมกะวัตต์พร้อมประกาศเชิญชวนผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตั้งแต่ 23 ก.ย.-11ต.ค.56และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 ต.ค.56ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า กกพ.ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2556แล้วเสร็จ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftopและจะออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2556เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftopให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.))ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556เวลา 09.00 – 15.00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556เป็นต้นไป

ตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial OperationDate :COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200 เมกะวัตต์แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัยที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 0-10 กิโลวัตต์ รวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 10-1,000 กิโลวัตต์ อีก 100 เมกะวัตต์ โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนจริง หรือ Feed-in Tariff มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) โดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัย รับซื้ออัตรา6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก รับซื้ออัตรา 6.55 บาทต่อหน่วย และกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง -ใหญ่ รับซื้ออัตรา6.16 บาทต่อหน่วย

ขณะที่นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ.จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 120 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 1.ประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่แต่ละการไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขตของ กฟภ. เขตละ 5 เมกะวัตต์ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ กฟภ.ทั้ง 12 เขตตามแต่ละพื้นที่ที่จะติดตั้ง และประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงานขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่ 4 ภาค โดยรับซื้อภาคละ 15 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย ภาคเหนือ สามารถยื่นคำขอได้ที่ กฟภ.เขต 2 พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถยื่นคำขอได้ที่ กฟภ.เขต 3 นครราชสีมา ภาคกลาง สามารถยื่นคำขอได้ที่ กฟภ.เขต 1 พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ สามารถยื่นคำขอได้ที่ กฟภ.เขต 1 เพชรบุรี นอกจากนี้ยังสามารถยื่นได้ ณ กฟภ.สำนักงานใหญ่ ได้ตามวันและเวลาที่ระบุ

“ กฟภ.ได้เตรียมความพร้อมโดยได้จัดบุคลากรและสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนของการไฟฟ้าเขตในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการยื่นเอกสารของผู้ที่สนใจไว้แล้ว โดยหลังจากที่มีการยื่นขอขายไฟฟ้าจากผู้ที่สนใจเข้ามาทาง กฟภ.จะได้เร่งรัดตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของระบบจำหน่ายที่มีการยื่นขอขายไฟฟ้า หากรองรับได้จะได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิตามกำหนดการต่อไป” นายนำชัย กล่าว

นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่ากฟน.จะรับผิดชอบการรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม80 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 0-10กิโลวัตต์ จำนวน 40 เมกะวัตต์ และประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงาน จำนวน 40 เมกะวัตต์ แยกเป็น อาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10-250 กิโลวัตต์ และ อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ โรงงาน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 250-1,000 กิโลวัตต์ซึ่งขณะนี้ กฟน.มีความพร้อม ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะแยกการรับคำขอขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ออกจากการให้บริการอื่นๆของ กฟน.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

โดยผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ กฟน. พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่แผนกบริการ ที่ทำการ กฟน.ทั้ง 18 เขต ในพื้นที่ที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop ตามวันและเวลาที่ระบุ สำหรับแบบคำขอขายไฟฟ้า ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ Download ได้ที่ website :www.mea.or.th

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม