Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 445
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน  (อ่าน 78976 ครั้ง)
Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #630: 18 พ.ค. 14, 09:53 น

 q*062ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย

 
Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #631: 18 พ.ค. 14, 09:54 น

 q*062ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #632: 18 พ.ค. 14, 09:57 น

 q*062พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #633: 18 พ.ค. 14, 09:57 น

 q*062ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #634: 19 พ.ค. 14, 21:15 น

   แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากการนำนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #635: 19 พ.ค. 14, 21:18 น

ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ..จะพังหมดจะทำอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป....
...หากมี เศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ
...ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้
ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้องเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน
..พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือ ให้สามารถที่จะดำเนินงานได้” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23  ธันวาคม  2542

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #636: 19 พ.ค. 14, 21:19 น

หลักแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบครอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #637: 19 พ.ค. 14, 21:22 น

.วิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดับ
พอเพียง คือ การบริโภคและการผลิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณและเหตุผลไม่ขัดสนแต่ไม่ฟุ่มเฟือย

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #638: 19 พ.ค. 14, 21:22 น

สมดุล คือ การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
มีความสมดุลระหว่างโลกาภิวัฒน์ (Globalization) กับอภิวัฒน์ท้องถิ่น (Local-ization) มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจกับการเงินและภาคคนกับสังคมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิตที่สมดุลมีการผลิตหลากหลายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #639: 19 พ.ค. 14, 21:30 น

ยั่งยืน  คือพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูมิคุ้มกันที่ดี
ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุ่นที่สามารถก้าวทันและพร้อมรับต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #640: 19 พ.ค. 14, 21:30 น

การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (วิกฤต)ได้คุณภาพคน โดยการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได้ คนต้องมีคุณภาพในด้านต่างๆ

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #641: 19 พ.ค. 14, 21:31 น

พื้นฐานจิตใจ มีความสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรี มีความเมตตาหวังดีให้กันและกันหลักการดำเนินชีวิตมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาคิดอย่างรอบคอบก่อนทำ มีวินัยภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ ทักษะและความรอบรู้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพและหารายได้อย่างมั่นคงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #642: 19 พ.ค. 14, 21:32 น

ยึดแนวพระราชดำริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” สร้าง “พลังทางสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลักษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อใช้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #643: 19 พ.ค. 14, 21:33 น

ยึดแนวพระราชดำริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”ยึด “พื้นที่” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอื่นๆ ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นอำนวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #644: 19 พ.ค. 14, 21:33 น

ยึดแนวพระราชดำริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”ใช้ “กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจัดการ” ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนา “อาชีพที่หลากหลาย” เพื่อเป็น “ทางเลือก”  ของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #645: 19 พ.ค. 14, 21:34 น

.ยึดแนวพระราชดำริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย” องค์กรชุมชน เพื่อสร้าง “คุณธรรม จริยธรรม” และ “การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟื้นฟู วัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #646: 19 พ.ค. 14, 21:35 น

วิจัยและพัฒนา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความสำคัญต่อ “การมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น” ควรเริ่มพัฒนาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นระดับประเทศและระดับต่างประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่ายให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษา ดูงานและฝึกอบรม

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #647: 19 พ.ค. 14, 21:35 น

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชดำรัสว่า  ... ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง ...

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #648: 19 พ.ค. 14, 21:36 น

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ ก็ตาม ดังพระราชดำรัสที่ว่า
… ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตนเป็นหลักสำคัญ ...

Guest
รร.ม.ศม.
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #649: 20 พ.ค. 14, 10:26 น

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์

Guest
สขส.มทบ.32
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #650: 21 พ.ค. 14, 07:50 น

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

Guest
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #651: 21 พ.ค. 14, 09:08 น

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
 มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

Guest
รร.ม.ศม.
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #652: 21 พ.ค. 14, 09:48 น

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #653: 23 พ.ค. 14, 13:08 น

ตลอด 66 ปีครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้วยพระวิริยะอุสาหะและด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาเพื่อราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างประหยัดและมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะป่าไม้และต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีหนึ่งที่ทรงแนะนำเครื่องมือในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน คือ การปลูกหญ้าแฝก ตามพื้นที่ภาคต่าง ๆของประเทศไทย เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งปลูกในพื้นที่แห้งแล้งกันดาร ก็จะทำให้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนสภาพสู่ความสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศเกษตรกรรมอย่างเช่นประเทศไทย

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #654: 23 พ.ค. 14, 13:15 น

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ในปี พ.ศ.2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดซื้อที่ดินจากราษฎร  ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้กองงานส่วนพระองค์  สำนักพระราชวัง  เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรและทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการด้วยพระองค์เอง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #655: 23 พ.ค. 14, 13:18 น

วัตถุประสงค์ของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #656: 23 พ.ค. 14, 13:19 น

การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  ประกอบด้วย
- การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
- การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
- การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
- การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
- แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
- แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
- การทำปุ๋ยหมัก
- การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก  มะละกอ  มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม  มะพร้าวห้าว ฯลฯ
- การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส มะระขี้นก  ผักหวานบ้าน ฯลฯ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #657: 23 พ.ค. 14, 13:25 น

สำหรับผลผลิตในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 ผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้  จากโครงการมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการล้างทำความสะอาด  คัดเกรด  ตัดแต่ง  และบรรจุภาชนะ  พร้อมนำไปจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ  ได้แก่  กองงานส่วนพระองค์ (ห้องเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรดา) ,ร้านโกลเด้นเพลสทั้ง 5 สาขา ,ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #658: 23 พ.ค. 14, 13:27 น

โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่เกิดจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๒๖   ประเภทโครงการ :   กลุ่มงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #659: 23 พ.ค. 14, 13:28 น

วัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่  อนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าคืนให้แผ่นดิน อนุรักษ์สัตว์ป่าและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ปรับปรุงพื้นที่ราบและบนภูเขาให้สวยงามตามธรรมชาติ เป็นพื้นที่ทดลองในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิม ให้ความรู้เชิงวิชาการและเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #660: 23 พ.ค. 14, 13:29 น

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าต้นน้ำถูกทำลายซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง หรือแม้กระทั่งปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ ด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการนั้นคล้ายกัน คือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ/ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระราชพิธีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ความว่า
 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #661: 23 พ.ค. 14, 13:29 น

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายจนเสียสมดุล รวมทั้งการปฏิบัติในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้ถูกต้อง การปลูกฝังจิตสำนึกแก่ชุมชน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จนเกิดความรักความหวงแหนจนถึงการเฝ้าระวังร่วมกันกับหน่วยงานทางราชการ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่วมมือ ร่วมใจกัน ในทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย “ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ  ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบด้วยความสมัครใจ ”

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #662: 23 พ.ค. 14, 13:32 น

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ/ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ความว่า
 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ...
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทั้ง ๒ พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรไทยโดยแท้จริงและทำมานาน ทรงประเสริฐยิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #663: 23 พ.ค. 14, 13:34 น

เพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายจนเสียสมดุล รวมทั้งการปฏิบัติในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้ถูกต้อง การปลูกฝังจิตสำนึกแก่ชุมชน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จนเกิดความรักความหวงแหนจนถึงการเฝ้าระวังร่วมกันกับหน่วยงานทางราชการ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่วมมือ ร่วมใจกัน ในทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย ประเทศไทยจะอยู่อย่างยั่งยืนและในวาระนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรให้ทั้ง 2 พระองค์ทรงพระเจริญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #664: 23 พ.ค. 14, 13:34 น

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์  สัตว์  และพืช  โดยเหตุที่น้ำนั้นเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต    ถ้าไม่มีน้ำ  ชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #665: 23 พ.ค. 14, 13:35 น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา  หรือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกร ดังนี้
๑)   การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค 
๒)   การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
๓)   การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
๔)   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร
๕)   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #666: 23 พ.ค. 14, 13:36 น

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงจัดตั้ง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยให้กับสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ซึ่งใช้วัสดุจากพวกคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ซากเรือ หรือวัสดุขนาดใหญ่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณแหล่งประมง  และเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #667: 23 พ.ค. 14, 13:39 น

โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราดำริ จากแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ตามแนวชายแดน  ซึ่งมักจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งต่อความมั่นคงของชาติ โดยดำเนินการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้อยู่อาศัยและสามารถดำเนินชีวิตและดำรงประเพณีเดิมที่เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติมา ให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #668: 25 พ.ค. 14, 10:30 น

 q*062ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

Guest
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #669: 25 พ.ค. 14, 10:31 น

 q*062ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #670: 25 พ.ค. 14, 10:32 น

 q*062ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #671: 25 พ.ค. 14, 10:33 น

 q*062พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร     

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #672: 25 พ.ค. 14, 10:34 น

 q*062พระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง     

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #673: 25 พ.ค. 14, 10:35 น

 q*062พระบารมีปกป้องปวงชนชาวไทย

Guest
ชปข.4 นราธิวาส
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
        ความคิดเห็นที่ #674: 25 พ.ค. 14, 10:35 น

 q*062ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 445
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้