หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีเส็บ ผนึกกำลัง รัฐ-เอกชน กำหนดยุทธศาสตร์ เดินหน้าประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการจัดงา  (อ่าน 27 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 มี.ค. 15, 15:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 ประเดิมสร้างประวัติศาสตร์ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 หน่วยงาน จัดงาน ASEAN Festival รับ AEC

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ ประจำปี 2558 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้ไทยเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสให้ไทยชนะการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ล่าสุด เร่งระดมความคิดเห็นภาคีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ พร้อม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย รวมพลังกำหนดยุทธศาสตร์ สะท้อนความต้องการภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ของเอเชีย มุ่งหวังเพิ่มยอดนักเดินทางต่างชาติ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บ เร่งขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานอุตสาหกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การดึงงาน (Win) โดยจะเร่งประมูลสิทธิ์การจัดงาน และเพิ่มจำนวนนักเดินทางต่างชาติผ่านการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ 2) กลยุทธ์การส่งเสริม (Promote) เน้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายของการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ผ่านสื่อต่างประเทศ และ 3) กลยุทธ์การพัฒนา (Develop) เดินหน้ายกระดับงานมหกรรมนานาชาติในประเทศให้เป็นงานระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในการส่งเสริมการจัดงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้ไทยได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการทำตลาดในต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ”
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก
ภายใต้กลยุทธ์การดึงงงาน (Win) ทีเส็บ เร่งดำเนินการส่งเสริมการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศผ่านการดึงงานมหกรรมนานาชาติและอีเวนท์ โดยเพิ่มสัดส่วนนักเดินทางต่างชาติ ที่เข้าร่วมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ พร้อมกระตุ้นให้ไมซ์ซิตี้มีตารางการจัดงานมหกรรมนานาชาติและ เมกะอีเวนท์ขนาดใหญ่ (10,000 คนขึ้นไป) ระยะเวลาในการจัดงานอย่างต่ำ 3 วัน เป็นประจำ
กลยุทธ์การส่งเสริม (Promote) ทีเส็บ จัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อโปรโมทประเทศไทยในฐานะจุดหมายการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ ในตลาดสำคัญในยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตลาดผู้จัดงานสำคัญระดับโลก ส่วนตลาดเอเชีย อาทิ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศมีนโยบายสนับสนุนการจัดมหกรรมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอางานมาจัดในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเทศออสเตรเลีย อันเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการของการจัดงานระดับโลกอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานสำคัญระดับโลกมากมาย
ส่วนกลยุทธ์การพัฒนา (Develop) ผ่านการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วน ต่าง ๆ นั้น ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อเริ่มต้นการบูรณาการความร่วมมือและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ประเทศไทยในการส่งเสริมการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลที่ได้รับการการระดมความคิดเห็นจะถูกนำมาบูรณาการเป็นแผนการดำเนินงานส่งเสริมร่วมกันเพื่อหน่วยงานหลักในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีเส็บ และหอการค้าไทย อีกทั้งยังดำเนินการพัฒนาและยกระดับงานมหกรรมนานาชาติในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ ทีเส็บ ได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาคีหลัก โดยในเบื้องต้นได้เสนอกรอบการทำงานทิศทางกลยุทธ์ครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่
1) จำนวนและคุณภาพของนักเดินทางต่างชาติ
2) เนื้อหาและคุณภาพการจัดงาน
3) บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ
4) บูรณาการด้านการตลาดเชิงรุก
5) การจัดทำข้อมูลเชิงลึก Intelligence Report ของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม”

ทิศทางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์
มิติด้านจำนวนและคุณภาพนักเดินทางต่างชาติ มุ่งเน้นเพิ่มจำนวนนักเดินทางคุณภาพจากต่างชาติที่เข้าร่วมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ ในประเทศไทย และส่งเสริมการจัดงานมหกรรมนานาชาติในเมืองหลักเพื่อให้ดึงดูดนักเดินทางคุณภาพมากขึ้น ขณะที่มิติของเนื้อหาและคุณภาพการจัดงาน มุ่งเน้นการสร้างงานที่ตรงกับบุคลิกลักษณะของประเทศ ได้แก่ ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจกรรมสร้างสรรค์ ความบันเทิง การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกับส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มีคุณภาพตรงตามความเป็นตัวตนของแต่ละเมือง (City DNA) โดยใช้เนื้อหาทางวัฒนธรรมสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ
มิติด้านการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางหารจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์ของเอเชีย มิติด้านการบูรณาการตลาดเชิงรุก ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้จัดงานในต่างประเทศกับผู้ประกอบการไมซ์ไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกผ่านการดึงงานระดับโลกเข้าประเทศ และมิติด้านการจัดทำข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป
การสร้างงานมหกรรมนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม