หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผบ.ทบ.ธีรชัย ลงนามปรับย้ายนายพัน 171 ตำแหน่ง พร้อมปฏิบัติงานเพื่อชาติ  (อ่าน 54 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 ต.ค. 15, 16:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 603/2558 โยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับกองพันจำนวน 171 ตำแหน่ง โดยการปรับย้ายครั้งนี้เป็นไปตามวาระปกติ มีตำแหน่งสำคัญประกอบด้วยพ.ท.มลชัย ยิ้มอยู่ หน.กพ.ทบ. และเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของ พล.อ.ธีรชัย เป็น ผบ.ร.31 พัน.3รอ. , พ.ท.ชุติภัทร วรรณทอง ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. เป็น ผบ.ช.พัน.112ช.1รอ. , พ.ท.องอาจ แจ่มดี ฝอ.3 ช.1 รอ .เป็น ผบ.ช.พัน 52ช.1 รอ. , พ.ท.กฤษดา หิรัญโรจน์ ผช.ฝอ.5 ทภ.1 เป็น ผบ.ร.31 พัน 2 รอ. , พ.ท.นัฐพล วิเชียรวรรณผบ.ป.พัน.11 รอ.เป็น ผบ.ป.พัน 1 รอ. , พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ ผช.ผปยส.ป.1 รอ. เป็น ผบ.ป.พัน. 11 รอ.

พ.ท.ไพศาล พิศาลยุทนาพงษ์ หน.ฝกบ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. , พ.ท.อภิชัย จูสนิท หน.ฝกร.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน 2 รอ. , พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.13 พัน. 3รอ. เป็นรอง ผบ.ร.12 รอ. , พ.ท.กิตติ ประพิตรไพศาล ผบ.ร.12 พัน.1 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. , พ.ท.ชัยณรงค์ กาสี หน.ฝยก.พล.ร.2 รอ.เป็น ผบ.ร.12 พัน.1รอ. , พ.ท.วรชิน เยาวรัตน์ ผช.ฝกบ.ทภ.1 เป็น ผบ.ช.พัน 2 รอ. , พ.อ.วรรธ อุบลเดชประชารักษ์ เสธ.ร.19 เป็น ผบ.กรม.ทพ.14 , พ.ท.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ร.19 พัน.1 เป็น เสธ.ร.19 , พ.ท.นพดล ภาคาผล ผช.ฝกพ.ทภ.1 เป็น ผบ.พัน.ร.19พัน.1 , พล.ท.รณวรรณ พจน์สถิต ผบ.ร.9 พัน.2 เป็น เสธ.ร.9 , พ.ท.สรายุทธ ศรลัมพ์ ฃผช.ฝยก.ทภ.1 เป็น ผบ.ร.9 พัน.2

พ.ท.มหิธร บุญครอง ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.น้องรักของ พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองผบ.ทบ. เป็นหน.กยก.มทบ.12 , พ.ท.เริงณรงค์ ชาวล้อม ผช.ฝยก.ทภ.1 เป็น ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. , พ.อ.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง ผบ.พัน .ร.มทบ.11 เด็กของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกย้ายไปเป็น ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 ,พ.อ.ถิรเดช ลิ้มคุณากุล ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา นายทหารคนสนิทของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา มาเป็น ผบ.พัน.ร.มทบ.11 , พ.ท.กฤษฎา จินเลิศ ผช.ฝยก.ทภ.1 เป็น ผบ.ช.พัน.9

พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต หก.กส.ทบ. เป็น ผบ.กรม ทพ.13 , พ.ท.อวยชัย จุลเหลา จเร พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.3 พัน.3 , พ.ท.ธานินทร์ ดมหอม หน.ฝขว.พล.ร.6 เป็น ผบ.ร.23 พัน.1 , พ.ท.ปฏิภาณ พนาพิศาล ผช.ฝปยส.ป.3 เป็น ผบ.ป.พัน.3 , พ.ท.วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ หน.ฝขว.พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.13 พัน.3 , พ.ท.กล้าณรงค์ วิสุตกุล รอง เสธ.ร.16 เป็น ผบ.ร.16 พัน.2 พ.ท.เอนก พรหมทา รอง ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็น ผบ.ม.พัน 6 พ.ท.สหะภาพ บุตรลา รองเสธ.ร.8 เป็น ผบ.ร.8 พัน 3 พ.ท.พงษ์เทพ เทพคำราม หน.ฝกพ.พล.ร.6 เป็น ผบ.ร.6 พัน.3

พ.ท.สรพงษ์ ลือขจร ผช.ฝยก.ทภ.2 เป็น ผบ.พัน.ร.มทบ.21 , พ.ท.ภาสกร ปลอดในเมือง ชญ.พล.พัฒนา 2 เป็นผบ.ช.พัน. 3 , พ.ท.ชนกานต์ แสงศร หน.ฝยก.พล.ร.4 เป็น ผบ.ร.14 พัน.2 , พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผบ.พัน.พัฒนาที่ 3 เป็น ผบ.ช.พัน.4 , พ.ท.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผช.ฝยก.ทภ.3 เป็น ผบ.ม.พัน.13 ,พ.ท.จิตรพล รุจานันท์ รองเสธ.ม.3 เป็น ผบ.ม.พัน.10 , พ.ท.เชิดพงศ์ ช่วยบำรุง หน.ฝกร.พล.ม.1 เป็น ผบ.ม.พัน.18 , พ.ท.ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผช.ฝอ.5 ทภ.3 เป็น ผบ.ป.พัน.20 , พ.ท.วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ หน.ฝกพ.พล.ม.1 เป็น ผบ.ม.พัน 26 ,พ.ท.อนุวัช ปัญญานนท์ รองเสธ.ม.2 เป็น ผบ.ม.พัน.7

พ.ท.โกเมธ รัตนผ่องใส หน.ฝยก.พล.ร.5 เป็น ผบ.ร.15 พัน.2 ,พ.ท.วัชราวุธ ยิ่งยง หน.ฝผค.พล.พัฒนาที่ 4 เป็นผบ.ช.พัน.15 , พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผบ.กรม.ทพ.41 เป็น ผบ.กรม.ทพ.44 , พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง เสธ.ร.153เป็น ผบ.กรม.ทพ.41 , พ.ท.ธายุทธ สวนกูล รองเสธ.ร.15 เป็น ผบ.ร.25พัน.1 , พ.ท.ชาคริต หยังหลัง ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.46 เป็น ผบ.ป.พัน.25 , พ.ท.บรรเทิง ขำมี หน.นสศ.เป็น ผบ.รพศ.4 พัน , พ.ท. อรรถกร ด่านสกุล รองผบ.พัน ปพ. เป็น ผบ.พัน.ร.รพศ.ศสพ.

พ.ท.พณศธร โพธิ์กล่ำ หน.ฝกบ.พล.ม.2 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน 23 รอ. , พ.ท.วีระชัย ผองแก้ว หน.ฝขว.พล.ม.2 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.17 รอ. , พ.ท.ธนพล วงษ์สวัสดิ์ ผบ.ม.พัน 11 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.1 รอ. , พ.ท.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ รองเสธ.ม.4 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.11 รอ. , พ.ท.จิรเดช พงศ์สุวรรณ หน.ฝกบ.ศปภอ.ทบ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.1รอ. , พ.ท.เฉลิมพล ยังประดับ ผช.ปอ.กขว.ปฏิบัติการ นปอ.เป็น ผบ.ปตอ.พัน.7 , พ.ท.สุพจน์ เจิมเกตุ หน.ฝกบ.พล.ปตอ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.2 , พ.ท.มานพ เกล็ดกฤช ผบ.พัน.รร.ร.ศร. เป็น ผบ.ศร.พัน.1 และ พ.ท.ธนยศ ศุกระพรรณนา ผบ.พัน.รร.ม.ศม.เป็น ผบ.พัน.ศม.
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม