หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สนพ. ร่วมมือกระทรวงสิ่งแวดล้อมฯ ประเทศเยอรมนี บูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 2015 แล  (อ่าน 25 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 พ.ย. 15, 16:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
สนพ. ร่วมมือกระทรวงสิ่งแวดล้อมฯ ประเทศเยอรมนี บูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 2015 และผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรม

....................................

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมฯ เยอรมัน เดินหน้านโยบายอนุรักษ์พลังงานของไทย (EEP 2015) ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก เผยกลางปี’59 พร้อมส่งมอบผลงานและแผนงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย (EEP 2015) ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี และดำเนินกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับ EEP 2015 โดยเฉพาะมาตรการอนุรักษ์พลังงานใหม่ๆ ที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและผลงานของโครงการแก่คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลฐานและการบริหารข้อมูลพลังงาน ที่ได้พัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับภาคเศรษฐกิจสาขาย่อยของภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารที่อยู่อาศัย และภาคขนส่ง ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนนโยบายและการติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในส่วนของมาตรการภาคบังคับได้ศึกษา แนวทางมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (Energy Efficiency Resources Standards, EERS) เป็นมาตรการใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ได้มีการดำเนินการแล้วในหลายประเทศ โครงการจึงได้พัฒนาคู่มือแนวทางการออกแบบมาตรการ EERS ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่ง ดร.อธิปัตย์ ได้เสนอให้ควรมีการดำเนินมาตรการนี้ภายใต้แนวคิดการทำ CSR โดยผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานก่อน เพื่อเป็นการนำร่องและติดตามผลการดำเนินงานก่อนที่จะนำสู่การขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ โครงการยังได้มุ่งเน้น การเสริมสร้างศักยภาพด้านการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน(Energy Services Company, ESCO) ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยโครงการฯ ได้นำเสนอรูปแบบ ESCO Facilitation ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้หน่วยงานที่เป็นกลางเข้ามาประสานงานกับ ESCO เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้กลุ่มงาน ESCO จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มงาน การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลงานหลักคือ การศึกษาและพัฒนาร่างข้อเสนอการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) สำหรับมาตรการสนับสนุน ESCO และกลไกทางการเงินที่สามารถช่วยพัฒนาตลาด ESCO ในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศต่อไป

สำหรับกลุ่มงานสุดท้าย คือ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นตามเทคโนโลยี โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงการยกระดับอาคารกับฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงด้วย ซึ่งในกลุ่มงานนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง “คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม” ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมสถาปนิกสยาม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งทางโครงการฯ จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเป็นภาษาไทย และจะนำไปเผยแพร่ต่อสถาปนิกและประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อไป

อย่างไรก็ดี โครงการความร่วมมือไทย - เยอรมันฯ ยังต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงกำหนดสิ้นสุดโครงการในกลางปี 2559 และมีแผนการส่งมอบผลงานกิจกรรมทุกกลุ่มงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

........................................................................


ข้อมูลเพิ่มเติม:
โครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ชั้น 3 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

T +662 612 1171-2F +662 612 1151
Website: www.thai-german-cooperation.info/project/content/7
Facebook: www.facebook.com/TGPEEDP


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  สนพ. 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม