หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: CPF ชี้แจงกรณีรายงานของSwedwatch/Finnwatch เรื่องสภาพงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก  (อ่าน 54 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 พ.ย. 15, 09:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับทราบรายงานข่าว ที่เป็นการคาดเดาและวิจารณ์ของสื่อบนรายงานที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม Swedwatch/Finnwatch ในเรื่องสภาพงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ซึ่งในรายงานดังกล่าวมีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 2 แห่งของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

ที่แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ จะเป็นไปในทางบวก แต่มีหลายประเด็นที่เราขอชี้แจงเพื่อความชัดเจนประเด็นเอกสาร ที่มีการกล่าวอ้างในรายงานว่าลูกจ้างบางส่วนไม่ได้รับสำเนาสัญญาจ้าง ไม่มีการมอบสัญญาจ้างงานแก่พนักงาน นั้นบริษัทฯ มีนโยบายที่ปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งกำหนดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องได้รับสำเนาสัญญาการจ้างฝ่ายละฉบับ ในประเด็นนี้อาจเป็นไปได้ว่าลูกจ้างบางคนไม่ได้เก็บไว้หรือหลงลืมทิ้งสำเนาที่ได้รับเมื่อนานแล้วไป


ซึ่งทางบริษัทฯ พร้อมที่จะส่งมอบสำเนาสัญญาจ้างให้อีกครั้งและพร้อมที่จะอธิบายรายละเอียดของสัญญาให้ลูกจ้างได้รับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ มีการกล่าวอ้างด้วยว่ามีการเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้เป็นเวลานานหลังจากที่มีการรวบรวมเพื่อไปใช้รายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องทำทุก ๆ 90 วันสำหรับแรงงานต่างชาติ ในประเด็นนี้ขอแจ้งว่า บริษัทฯได้ให้บริการเก็บรวบรวมหนังสือเดินทางเพื่อนำไปรายงานต่อหน่วยงานราชการและแจกคืนเจ้าของโดยไม่คิดมูลค่า บริการดังกล่าวมีการรวบรวมเอกสารครั้งละมาก ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง แต่การที่บริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องนี้ให้กับพนักงานนั้นเป็นผลประโยชน์ของแรงงานเอง
ประเด็นหนี้สินและค่านายหน้าจัดหางาน รายงานดังกล่าวได้ระบุด้วยว่า ในบางกรณี มีร่องรอยว่านายหน้าจัดหางานในประเทศต้นทางของคนงานมีการคิดค่านายหน้าจากแรงงาน ในเรื่องนี้ หลังจากที่มีประกาศตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ บริษัทฯ ได้นำนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวใหม่มาปฏิบัติใช้ โดยบริษัทฯ ทำการจ้างงานโดยตรง (แรงงานไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า) ซึ่งเป็นการตัดขั้นตอนของการใช้นายหน้าจัดหางานในประเทศไทยทั้งหมด และควรทราบว่ารัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีสัญญาร่วมกันที่ยังใช้บังคับอยู่ว่าจะต้องใช้นายหน้าจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในประเทศต้นทางของแรงงานเท่านั้น นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวเดือนเมษายน 2558 นั้นกำลังมีการทยอยนำไปปฏิบัติใช้ในโรงงานทุกแห่งของเรา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์งานว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและสถานที่ใด ซึ่งอาจจะมีการจ้างงานก่อนที่จะมีการนำนโยบายใหม่นี้มาปฏิบัติใช้ได้ อย่างก็ดีเราจะทำการประเมินเรื่องนี้โดยใช้การสำรวจภายในเพื่อตรวจสอบภาระหนี้สินผูกพันของลูกจ้างและสำนักงานจัดหางานในประเทศต้นทางของลูกจ้างและคิดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้ของคนงานของเรา
ประเด็นการหักเงินเดือน บริษัทฯ ไม่เคยหักเงินเดือนของลูกจ้างโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย อาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากกฎหมายไทยระบุว่านายจ้างจะต้องหักเงินเดือน 5 % เป็นเวลาติดต่อกัน 90 วันก่อนที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรประกันสังคม ในกรณีที่มีความล่าช้าในการออกบัตรประกันสังคม ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ภายใต้โครงการบัตรสีชมพูในเรื่องความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ประเด็นจำกัดการเข้าห้องน้ำ รายงานดังกล่าวระบุถูกต้องว่าบริษัทฯ ไม่มีการลงโทษคนงานที่ใช้เวลาในห้องสุขานานเกินไป แต่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบระยะเวลาการใช้ห้องน้ำของคนงาน ด้วยเหตุผลในเรื่องของการรักษามาตรฐานสุขภาพและสุขอนามัย การใช้ห้องสุขานานเกิน 15 นาที เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยจากโรคในระบบทางเดินอาหาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ ลูกจ้างที่มีอาการของโรคนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณที่มีการผลิตอาหาร
ประเด็นคณะกรรมการสวัสดิการ รายงานได้ระบุถึงคณะกรรมสวัสดิการในโรงงาน 2 แห่งที่มีการทำรายงานว่าไม่มีการปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างยิ่ง เรายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบและส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของคนงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจว่า คนงานบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ ดังนั้นเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้จะมีการขยายในสถานที่โรงงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจมากขึ้น
ประเด็นท่าทีของฝ่ายบริหาร มีการกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีรุนแรงซึ่งระบุถึงการดุด่าและตะคอกเคี่ยวเข็ญให้พนักงานทำงานให้เร็วขึ้นนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity&Inclusion) และได้สื่อสารให้หัวหน้างานรับทราบอย่างเป็นประจำในเรื่องของหลักการบริหารงานอย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีเราจริงจังกับคำกล่าวหานี้ และจะทำตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะไม่ยินยอมให้เกิดการปฏิบัติใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และหากตรวจพบจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เราหวังว่าการชี้แจงนี้จะสร้างความชัดเจนให้กับความไม่เข้าใจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากรายงานดังกล่าว และโปรดทราบว่าคำชี้แจงอย่างละเอียดในแต่ละประเด็นนั้น มีปรากฎอยู่ในภาคผนวกของรายงานชิ้นนี้อยู่แล้ว ถ้าท่านต้องการข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโปรดดูในภาคผนวกของรายงานหรือติดต่อบริษัทฯ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม