หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: UNDP ผสานภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม จัดงาน BIOFIN DAY เทิดพระเกียรติ  (อ่าน 101 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 20 เม.ย. 17, 16:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดงาน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด "จากฐานทรัยพากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระดมแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมงานนิทรรศการ รับฟังงานเสวนา ทำกิจกรรมเวิร์กช็อป และอุดหนุนสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทย ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

นางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้ประสานงานโครงการริเริ่มระดมทุนเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Finance Initiative : BIOFIN) ประจำประเทศไทย ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDPกล่าวว่า UNDP ได้จัดกิจกรรม BIOFIN DAY ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 เมษายนนี้

โดยภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมแสดงให้เห็นบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมได้จัดการเสวนาวิชาการขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน นี้ เวลา 14.00 น.โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในการหารือและรายงานความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ

“การที่ประเทศไทยสามารถจัดงาน BIOFIN DAY ได้เป็นครั้งแรก และเป็นประเทศแรกในกลุ่มสมาชิก BIOFIN 30 ประเทศทั่วโลก เป็นเพราะ UNDP ได้รับความร่วมมือที่ดีจากรัฐบาลไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาได้ UNDP ยินดียิ่งที่โครงการ BIOFIN ที่ริเริ่มโดย UNDP มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของไทยได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ" นางสาวนิรันดร์ กล่าว

โครงการ BIOFIN เป็นความร่วมมือระดับโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นบูรณาการ ดำเนินการโดย UNDP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมในวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถประเมินผลค่าใช้จ่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การจัดการทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศ ปัจจุบันมี 30 ประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

หน่วยงานหลักจากทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานกับ UNDP ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ไบโอเทค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เป็นต้น

นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยว่า มีความก้าวหน้าในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกับเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะขยายความร่วมมือและบทบาทที่มีต่อกันให้กว้างขวางมากขึ้นในการดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลระบบนิเวศ และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

“การเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จะช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการดำเนินกลไกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ยั่งยืน” นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น กล่าว

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยว การแพทย์และสมุนไพร และเกษตรกรรม ล้วนเติบโตขึ้นมาจากการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น

“ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั่วทั้งประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์นานาชนิด ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคนให้มาท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังช่วยการดำรงชีพของประชาชนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย”นายออนโน ฟาน เด็นเฮิฟเวล ผู้แทนระดับสูงของโครงการไบโอฟินระดับโลก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ กล่าว

BIOFIN DAY จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสำคัญจากทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 22-24เมษายนนี้ ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอนซึ่งในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาวิชาการ งานนิทรรศการ กิจกรรมworkshop เช่น การวาดภาพจากสีสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ และการปักผ้าเป็นลวดลายสัตว์อนุรักษ์ของไทย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทยnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  BIOFIN DAY  UNDP  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม