หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ชีวิตยิ่งกว่านิยาย เสธ.ตุ่ม ทหารเรือสู้ชีวิต  (อ่าน 16696 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 16 ก.ย. 17, 22:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ที่มาWassana Nanuamชีวิต ไม่ใช่ละคร....
จาก "ลูกจ้าง"
สู่ "จ่าตรี"
สู่ "พลเรือเอก"
สู่ จุดสูงสุดของ ทหารนักกฏหมาย
ชีวิต ไม่ใช่ละคร แต่ชีวิตบางคน ก็ประหนึ่ง ละคร.....ใครจะคาดคิดว่า จากลูกจ้างประจำ หรือ คนงาน แผนกช่างปรับภายใน กรมอู่ทหารเรือ เท่านั้น....
แต่เพราะไม่ยอมแพ้ ต่อโชคชะตา รวมทั้งความมานะอดทน ขยันในการศึกษาใฝ่หาความรู้
ไม่ว่าจะยากจน แทบไม่ได้เรียนต่อ ต้องเรียนไปทำงานไปด้วย. หารายได้พิเศษ ทั้งการขายไอติม. เก็บเศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม ชกมวยหรือแม้แต่ไปเป็นลูกเรือประมง
แต่ในเส้นทางเดินชีวิตไม่เคยทิ้งการเรียนไม่ว่าจะแทบไม่มีเงินเรียน หรือไม่มีเงินทานข้าว ฮึด สู้ชีวิตมาตลอด
ด้วยความกตัญญูรู้คุณ พ่อแม่
และด้วยความรักดี
รวมถึงโชคชะตา ฟ้ากำหนด ทำให้ได้ช่วยเหลือผู้คน แล้วคนที่เคยช่วยเหลือก็กลับมาช่วยเหลือตัวเขา
ตอนเป็นช่าง ก็ช่วยคนอื่น ซ่อมแซมทุกอย่างที่ถูกร้องขอ
พอมาเรียนกฎหมายก็ใช้วิชาความรู้กฎหมายช่วยแนะนำ และต่อสู้คดีให้คนที่เดือดร้อนจนกลายเป็นที่รักของทุกคน
จึงทำให้วันนี้ บิ๊กตุ่ม พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ. ก้าวสู่จุดสูงสุดของวิชาชีพ. ได้เป็นพลเรือเอก เป็น "เจ้ากรมพระธรรมนูญ"
จากนักเรียนโรงเรียนวัด เพราะชั้นประถมที่โรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลธงชัย อพเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พลเรือโท ปรีชาญ มาเรียนต่อ ชั้นมัธยมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ชั้น มศ.1 แล้วย้าย มาโรงเรียนบางสะพานวิทยา ชั้นม.ศ.2-ม.ศ.3
แล้ว สอบเทียบมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.5 ของกระทรวงศึกษา ที่โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์
จากนั้น มาเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่รู้กันดีว่าต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการเอาชนะตัวเองเพื่อเรียนให้จบ
แต่ไม่พอ เรียนต่อ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรียกได้ว่าชีวิตนี้มีแต่การเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน โดยไปศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ไม่ใช่แค่การศึกษาแบบพลเรือนเท่านั้นแต่ในด้าน หลักสูตรทางทหาร พลเรือโทปรีชาญ ก็ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ เข้ารับการศึกษาโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ในหลักสูตรช่างต่อเรือ และ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทหาร โรงเรียนพลทหาร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เลื่อนฐานะจ่าชั้นเอก โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
หลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 4 โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่ 14โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
หลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน รุ่นที่ 14 โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน กรมนาวิกโยธิน
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่7โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
และ ได้เรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วย
นอกจากนี้ ยังศึกษา หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 62สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมตำรวจ และ นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 อสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (นยปส. รุ่นที่ 4),หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ของศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.4)
ทั้งการทำงานและเรียนเพิ่มเติม และยกระดับวิทยฐานะ ทำให้เลื่อนยศทหาร เร็ว
ในปี พ.ศ.2520 เป็น จ่าตรี
พ.ศ.2521 เป็น จ่าโท
พ.ศ.2521 เป็น จ่าเอก
พ.ศ.2526 เป็น พันจ่าเอก
พ.ศ.2527 เป็น เรือตรี
พ.ศ.2528 เป็น เรือโท
พ.ศ.2533 เป็น เรือเอก
พ.ศ.2534 เป็น นาวาตรี
พ.ศ.2537 เป็น นาวาโท
พ.ศ.2542 เป็น นาวาเอก
พ.ศ.2543 เป็น นาวาเอกพิเศษ
พ.ศ.2555 เป็น พลเรือตรี
พ.ศ.2557 เป็น พลเรือโท
พ.ศ.2560 เป็น พลเรือเอก
ที่สำคัญคือจากการเป็น ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การอู่ กองเรือลาน้า กองเรือยุทธการ
ก็ได้เติบโตเจริญก้าวหน้ามาด้วยการเรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติม จนได้เป็ นายทหารพระธรรมนูญแผนกสืบสวนสอบสวน กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหารเรือ
รักษาราชการนายทหารพระธรรมนูญ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
รักษาราชการนายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ กองกกลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ
รักษาราชการนายทหารพระธรรมนูญ กองกำลังพลและธุรการ กรมการขนส่งทหารเรือ
นายทหารพระธรรมนูญ กรมสารวัตรทหารเรือ
ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
จากนั้น มาเป็น นายทหารกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน กองบังคับการกองเรือภาค 2 โดยปฏิบัติหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญด้วย
และเป็น นายทหารกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน กองเรือภาค 3 โดยปฏิบัติหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญ และได้รับมอบหมายเป็นนายทหารประชาสัมพันธ์ด้วย
และเป็น รองผู้อานวยการกองกิจการพลเรือน กองเรือภาค 3 โดยปฏิบัติหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญ และได้รับมอบหมายเป็นนายทหารประชาสัมพันธ์ด้วย
ก่อนขยับไปเป็น ฝ่ายเสนาธิการประจา รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทางกฎหมายกรมพระธรรมนูญ ,รองผู้บัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ, อัยการฝ่ายอุทธรณ์และฎีกา สานักงานอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ, ตลุาการพระธรรมนูญประจำสานักตุลาการทหา เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ และ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกลาง
และ เป็น หัวหน้าสานักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ก่อนขึ้นเป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ 1ตค.2560 นี้
นอกจากนี้ ยังเป็น นายทหารพิเศษ ประจากรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์และ ราชองครักษ์เวร
ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้ง มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.), ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) , เหรียญพิทักษ์เสรีชน และ เหรียญราชการชายแดน
พลเรือโทปริชาญ จึงเป็นตัวอย่างของทหารที่พัฒนาตัวเอง และมีความพยายามมาตลอด
อีกทั้งเป็นคนใจกว้าง มีอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนรัก นายดึง ลูกน้องดัน
จึงทำให้จากลูกจ้างประจำ จากจ๋าตรี ทหารเรือธรรมดาๆ ได้ขึ้นมาเป็น พลเรือเอกและเป็น"เจ้ากรมพระธรรมนูญ" สูงสุดใน สายวิชาชีพของทหารนักกฏหมาย
#เสธตุ่มทหารเรือสู้ชีวิต


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
ชายกลาง
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ก.ย. 17, 10:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สุดยอดครับท่าน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม