หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กระทรวงวิทย์ฯ บุกขอนแก่นจัดเต็มนิทรรศการยิ่งใหญ่ ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค แดนอีสาน  (อ่าน 26 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 11 ก.ค. 18, 17:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
จังหวัดขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุกขอนแก่นยกขบวนนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมน่าสนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2549 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ริเริ่มจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน คนไทยตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมามีข้อมูลจากการ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลาง พบว่ามียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ 13.08 ภาคเหนือร้อยละ 10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ 1.32 ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยกว่าส่วนกลาง เนื่องด้วยอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการมาร่วมงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 และภาคกลาง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมาจัดแสดงคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (THE ROYAL PAVILLION) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่คนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอแนวทางพระราชดำริที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน Smart city เมืองอัจฉริยะที่จะพัฒนาการบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบและมีความทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลายด้าน เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่เป็นอุทยานไดโนเสาร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเด็ก ๆ และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่และได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้ที่สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเช่นนี้ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นริเริ่มสิ่งใหม่ หรือการประดิษฐ์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนต่อไปในอนาคต

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.-30 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม