หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: จ.อุดรธานีจัดแถลงข่าว “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018”  (อ่าน 44 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ต.ค. 18, 11:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
งานแถลงข่าว “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018” ครั้งแรก ยกทัพเทคโนโลยีไฮเทคโชว์ศักยภาพเต็มที่
หวังเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการยุค 4.0
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ลานหน้าอุดรฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 และนายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ร่วมด้วยผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว “งานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018” Sabaidee E-san Industech Expo 2018 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมจัดงานแถลงข่าว กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานมหกรรมฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดงาน“มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018” ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ.4 กสอ.) เป็นหน่วยงานดำเนินการในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับของการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของตนเอง นอกจากจะพัฒนาธุรกิจของตนเองได้แล้ว ยังเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง กิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Food Truck ในหัวข้อ “Why Food Truck?” โดย กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม Food Truck กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเสวนาจาก DEPA ในหัวข้อ “ ตัวช่วยผู้ประกอบการ การอุดหนุนเพื่อการ เริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล” และพิธีมอบรางวัล SME Hi Tech of the year”

ด้านนายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุน ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 SMEs กลุ่ม Start up นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจนำเอาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุตสาหกรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เป้าหมายของในการดำเนินงาน ก็คือ การยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การTransform SMEs ใน ภาคการค้า การบริการ และการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับตัวเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลกได้” นายสมชัย เผ่าผา กล่าว

ทั้งนี้ การจัดงาน “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 (SABAIDEE E-SAN INDUSTECH EXPO 2018)” เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตของไทย มีการจัดแสดงโชว์อุตสาหกรรมการผลิต และไฮเทคโนโลยีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 70 บูธ อาทิ ค่ายหุ่นยนต์เติมฝัน ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มคลัสเตอร์ฟู้ดทรัค และกลุ่มเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก สมาพันธุ์ SMEs ไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon) สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Matching) กิจกรรมส่งเสริมการค้าขายโดยผู้ประกอบการ SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้มาจัดแสดงสินค้าที่มีคุณภาพให้เลือกชม และเลือกสรรด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใล้คียงมาร่วมชมงาน “มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018 (SABAIDEE E-SAN INDUSTECH EXPO 2018) “ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

#มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีสบายดีอีสาน2018 #SabaideeEsanIndustechExpo2018 #งานแถลงข่าว #กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #สภาอุตสาหกรรม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 3 ธ.ค. 18, 16:59 น โดย prpitchpath » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม