หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีโอที เล็งพัฒนา CSR ประเดิมปี 62 โครงการ TOT Young Club  (อ่าน 4 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 1 ก.ค. 19, 18:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ทีโอที เล็งพัฒนา CSR ที่ยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย ประเดิมปี 62 โครงการ TOT Young Club ที่ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT CSR ประจำปี 2562 เปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนนครอุดรธานี ที่มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ระหว่าง ทีโอที ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี โดยมี นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เป็น
โครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ทีโอที /เทศบาลนครอุดรธานี) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) และภาคสังคมประชาชน (ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และพัฒนาชุมชนจ.อุดรฯ) ที่เป็นการให้ความรู้ด้านไอซีทีและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้แก่เยาวชนได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทีโอที ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุดรธานี ในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ จะยังเป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ที่มีอายุราว 1822-4600 ปีก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้ “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นลําดับที่ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวเพิ่มเติม ว่าปัจจุบัน ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability โดย ทีโอที ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเมินประสิทธิผล และนำมาพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ เป็นแนวทางใหม่ที่ให้ผลสำเร็จ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ TOT Young Club เป็น CSR ที่ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจำทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการ kick off โครงการ TOT YOUNG CLUB โดยการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากร ทีโอที ที่ดูแลโครงการฯ จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สำหรับโครงการ TOT Young Club จนถึงปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ โดย ปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ จำนวน 12 ชุมชน เริ่มชุมชนแรกประเดิมที่ ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม 2562 ในชุมชนบ้านถ้ำเต่า จ.สกลนคร ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชุมชนวัดภูเก็ต จ.น่าน ชุมชนบ้านกุดพันเขียว จ.ยโสธร ชุมชนตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ชุมชนด่านเกวียน
จ.นครราชสีมา ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำ จ.กระบี่ ชุมชนลาวเวียงเนินขาม จ.ชัยนาท ชุมชนในสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร และชุมชนในจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยโครงการฯ จะเข้าไปอบรมให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและให้รู้เท่าทันในยุคดิจิทัล แก่เยาวชน และผู้ประกอบการ อาทิ การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook Youtube โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ ผ่าน Social Media รวมถึงระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป TYC e-commerce และมีการประเมินผลจากจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง Online อาทิ Facebook Youtube และ Website
ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube ของ 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม