Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM   (อ่าน 3 ครั้ง)
Guest
ชนิดาภา ชัยมงคล
 

การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 31 พ.ค. 20, 14:53 น

ชื่องานวิจัย   การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
         โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
         การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผู้วิจัย   นางชนิดาภา ชัยมงคล   
ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ              B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ         B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 28 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือ            ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) ชุดฝึกทักษะ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ
   ผลการวิจัย พบว่า
   1. นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องต้องการให้สร้างชุดฝึกทักษะที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ โดยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมาสร้างเป็นชุดฝึกทักษะ โดยให้มีรูปภาพประกอบสวยงาม
   2. ชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมี 9 ชุด คือ ชุดฝึกทักษะที่ 1 Welcome to Ubon Ratchathani ชุดฝึกทักษะที่ 2 How to get to Ubon Ratchathani? ชุดฝึกทักษะที่ 3 Attractions Antiquities ชุดฝึกทักษะที่ 4 Attractions Temple I ชุดฝึกทักษะที่ 5 Attractions Temple II ชุดฝึกทักษะที่ 6 Attraction Nature I ชุดฝึกทักษะที่ 7 Attraction Nature II ชุดฝึกทักษะที่ 8 Events and Festivals ชุดฝึกทักษะที่ 9 Locals Products, Souvenirs and Examples of Tour ซึ่งองค์ประกอบของชุดฝึกทักษะ ประกอบด้วย 1) คำแนะนำการใช้ชุดฝึกสำหรับครู  2) คำแนะนำการใช้ชุดฝึกสำหรับนักเรียน 3) สาระสำคัญ 4) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) ใบความรู้ (Knowledge sheet) 8) ใบคำศัพท์ (Vocabulary) 9) ใบกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม 10) แบบทดสอบหลังเรียน 11) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนและเฉลยชุดฝึกทักษะ      
   3. ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.02/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากชุดฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนจากชุดฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม และด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และทุกข้อ 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้