หน้า : พิมพ์หน้านี้ - one day trip at Twinbay resort

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: __SOUR_GRAPES ที่ 9 พ.ค. 21, 22:28 น

one day trip at Twinbay resort


กระทู้: one day trip at Twinbay resort
เริ่มกระทู้โดย: __SOUR_GRAPES ที่ 9 พ.ค. 21, 22:28 น
ชวนมาเที่ยวทิพย์ กับคลิปที่ ทวินเบย์ รีสอร์ต เกาะลันตา จ.กระบี่กันไปก่อนนะ ตอนนี้ทะเลสวยไทยสุดแล้ว
One day trip x Twin Bay Resort
เกาะลันตา กับเสน่ห์ที่ไม่เหมือนที่ไหน ที่ๆคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้คนที่น่ารักเป็นกันเอง ได้เห็นถึงวิถีของชาวบ้าน ชาวประมงของที่นี่ ที่ที่เราจะรู้สึก ลานตา เมื่อมาถึง ลันตา
 สะพานสิริลันตา สะพานที่ข้ามระหว่างเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่ ความยาว 750เมตร
 อำเภอเมืองเก่า เลือกซื้อของเพลิน ร้านอาหารทะเลสดๆเพียบ
 Lanta cinema บรรยากาศดี ป๊อปคอร์นอร่อย
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=197266221899128 (https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=197266221899128)
(https://us-fbcloud.net/wb/data/1300/1300352-img.utwma4.tej1.jpg)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167335198_2969108136655428_3183627096299529386_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGnitpYsM7hE3fC0I60UMc8D67zhSWqz4IPrvOFJarPgv7fh97s5byMx2nDHBO-s-U&_nc_ohc=suCkKgTFfP8AX-J6o-z&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=5d27d7252d9668961a2e9eca2f68d45d&oe=60BD6EC4)
(https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167480640_2969108193322089_98012323060202279_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHx4xp6bVMu-w-idlwXWdw5cKRf3FMpIz1wpF_cUykjPUI_HGUzgCuwdrEuZgOF5-c&_nc_ohc=i3BlkMwiXCUAX_dpYHJ&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=822c481fae2ed06523b36e6602e7ab78&oe=60BEF63C)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/166941795_2969108433322065_4859804405518597823_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG3ck_bAMaBM0RYVEAnpGgf4qMJ2I0e6qTiownYjR7qpNLJ2LZBS4YILi3gg48fg_0&_nc_ohc=Bv-skMkgj7oAX94fmM_&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=416b86cfa3273b6a39a7e084f094e26e&oe=60BF05EC)
(https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167298093_2969108583322050_7322008363934239583_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGrLe8fFmgrU6RwQbAt6-O-uih1gqTWmjW6KHWCpNaaNQXjMV7o5WP2fjHuo52TrD0&_nc_ohc=VUUJjd1yyV8AX-69mWd&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=7550ac2181563301b4ea92bb4108592a&oe=60BCB7A2)
(https://scontent.fbkk8-4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/166790933_2969108613322047_8506138821802613041_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHmrGssdhJMma9CY0LFMh792tCChwEQmaXa0IKHARCZpTELoKDHy57SW2XQElsiumI&_nc_ohc=7h0CvBuC37EAX9vQ7Gz&_nc_ht=scontent.fbkk8-4.fna&oh=01e1e530fdfa307620e904747ffdad5d&oe=60BECF55)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167187157_2969108806655361_1111065214097571204_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGMMUuXBYqCAI9RlR_g61gUx0TtmkSnwJPHRO2aRKfAk0shku5sxzOjDKkL4ACFyJ0&_nc_ohc=5or0i_Y5Vm8AX9I6kus&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=54bc1b0eacd39048d844e5a60bf99358&oe=60BD6DE3)
(https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167219536_2969108953322013_1427477222265087814_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGCI3VBE_wcHxT5TZjuGOEHdk0gf-WUqiJ2TSB_5ZSqIsgWc0zjYSPu5OAjz7OGAIM&_nc_ohc=DacTERkJOrYAX-PJabJ&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=38a4e7c68a132f03b54c7bc4cd8f2b86&oe=60BBA725)
(https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/166824511_2969109136655328_7670834983426801814_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGgSYIa7C2oEbGslNHk8RAkvxfaoGjYbnC_F9qgaNhucBpBwkh9TBVnT8caCzj0hm0&_nc_ohc=I8RRilfVYoQAX9iS6r8&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=b4f5baddb9392210042e755d017c7f33&oe=60BDFC5E)
(https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167206571_2969109239988651_778045123413471012_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG6xOCNg1hfqnr1btjWdj1uBPl8UUK_EQcE-XxRQr8RBww3VxdKjADFVQcfz4ljmZQ&_nc_ohc=6_mwGyt0W10AX_oWMXi&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.fna&oh=45d705afb78d824a074598ea6ee363de&oe=60BD9917)
(https://scontent.fbkk12-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167515927_2969109403321968_9065315464887272355_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF-TRzaShmX4Nd4H_PaErIWXQwig40S_B9dDCKDjRL8H8jW-9JQsF6Hh_A0SPugofo&_nc_ohc=6n7LSVgx6LMAX9mOdEt&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.fna&oh=9a95a3a5f8cfc0e1b5cffd0338f239f6&oe=60BD41F4)