หน้า : พิมพ์หน้านี้ - RICH - INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: richestlhw ที่ 22 ต.ค. 21, 13:39 น

RICH - INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์


กระทู้: RICH - INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์
เริ่มกระทู้โดย: richestlhw ที่ 22 ต.ค. 21, 13:39 น
RICH - INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER)

(https://www.richestsupply.com/wp-content/uploads/2021/10/RICH-INVT-%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-1.jpg)

อินเวอร์เตอร์  (https://www.richestsupply.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/) คือ เครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) จาก แผงโซล่าร์เซลล์  (https://www.richestsupply.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/) เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์(DC. Modifier) เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความราบเรียบ จากนั้นจึงทำการ Convert หรือแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC.) ที่มีความเสถียร และมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า(Grid) ทั้งในด้านแรงดัน(Voltage) และความถี่ของกระแสไฟ(Hz.)

นอกจากนั้น ตัว INVERTER ของระบบ โซล่ารูฟท็อป  (https://www.richestsupply.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/) เองยังมีข้อดีที่ซ่อนอยู่อีกคือ ระบบ โซล่ารูฟท็อป ยังช่วยปรับ และรักษาระดับแรงดันและความถี่ของไฟฟ้าในอาคารให้เสถียรมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ค่า Power Factor แบบปรับค่าได้ทั้ง +/-

RICH–INVT Solar Inverter : มีระบบรองรับการผลิตไฟฟ้าทั้งแบบ เฟสเดียว(Single Phase) และสามเฟส (3Phase)
RICH–INVT Solar Inverter : สำหรับระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว(Single Phase) หรือ1Phase มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่5kW / 3kW / 5kW และ 6kW และสำหรับระบบไฟฟ้าแบบสามเฟส(3phase) มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่ 5kW / 10kW / 15kW / 20kW / 30kW / 50kW และ 100kW
RICH–INVT Solar Inverter : เชื่อถือและมั่นใจได้ 100%ในมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย
การไฟฟ้านครหลวง

ผ่านการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตาม ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority หรือ MEA. No.163-173

สำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ หรือ สนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์  (https://www.richestsupply.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/) สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 086-393-2896

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ Solar Rooftop คลิก https://bit.ly/enrichsolar  (https://bit.ly/enrichsolar)