หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ‘จระเข้’ ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้างฝีมือคนไทย ตอบรับกระแสความยั่งยืน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: septwentysep ที่ 15 พ.ย. 21, 10:30 น

‘จระเข้’ ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้างฝีมือคนไทย ตอบรับกระแสความยั่งยืน


กระทู้: ‘จระเข้’ ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้างฝีมือคนไทย ตอบรับกระแสความยั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: septwentysep ที่ 15 พ.ย. 21, 10:30 น
‘จระเข้’ ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้างฝีมือคนไทย
ตอบรับกระแสความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานระดับโลก


บริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำตลาดวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 30 ปี ด้วยแนวคิดที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปตามเวลา บนพื้นฐานสำคัญตั้งแต่วันแรกคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานอเมริกา และยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากล LEED, WELL และมาตรฐานระดับประเทศ คือ TREES และ ฉลากเขียว รวมทั้งมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มาจากการให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยุคที่ผลิตภัณฑ์ต้องมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ จระเข้จึงทำการทดสอบกับผู้นำ lab ทดสอบระดับโลกอย่าง EUROFINS และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งมาตรฐาน LEED : Leadership in Energy and Environmental Design จากองค์กร U.S. Green Building Council  (USGBC) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา และเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ของจระเข้ เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคะแนนของมาตรฐานอาคารเขียว เช่น มาตรฐาน LEED v4 โดยเฉพาะในหมวด Indoor Environmental Quality – IEQ (คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร)  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของจระเข้ในทุกหมวดสินค้า ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่า VOCs ต่ำ ทั้งในส่วน VOC Emission (ปริมาณสาร VOCs ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศในอาคาร) และ VOC Contents (ปริมาณสาร VOCs ที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์)  นอกจากนี้จระเข้ยังได้รับมาตรฐาน WELL Being Standard (WELL) จากสถาบัน International Well Building Institute (IWBI) ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร ตอบโจทย์การประเมินการใช้วัสดุโดยมีสารระเหย VOCs ต่ำ ทำให้ปริมาณสารระเหยเป็นพิษถูกปล่อยสู่บรรยากาศน้อย ช่วยให้ในอาคารมีคุณภาพอากาศดี อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับฉลากเขียว และผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนจากสถานบันอาคารเขียวไทย TREES ที่คำนึงถึงมาตรฐานการก่อสร้างอาคารเขียวสากลแต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม และบริบทของคนไทยอีกด้วย

ด้วยมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ประกอบกับความแตกต่างและโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพจึงทำให้จระเข้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ในทุกระดับตลอดระยะเวลา 30 ปี  จระเข้ได้ทุ่มงบสร้างห้องวิจัยพัฒนากลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นห้องวิจัยเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 สาขาโยธา เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุกันซึม สี ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกันเทรนด์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจกับสุขภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดของจระเข้ คือสีจระเข้กราฟคลีน พรีเมียม (สีภายใน)  ยังได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี     มอก. 2321-2549 ‘อิมัลชันทนสภาวะอากาศ’

โดยในมิติของความยั่งยืนด้านการสนับสนุนให้เกิดโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทย ผลิตภัณฑ์ของจระเข้ ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ MIT (made in Thailand) เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียนถูกต้องและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้แรงงานคนไทยและวัตถุดิบส่วนใหญ่ภายในประเทศ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น สะท้อนนโยบายขององค์กรที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย