หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กองทุนฯ ทุ่มงบ 25 ล้านบาทกระตุ้นรถจักรยานยนต์เมืองย่าโม ใช้ E85

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: jafko ที่ 25 ส.ค. 10, 13:34 น

กองทุนฯ ทุ่มงบ 25 ล้านบาทกระตุ้นรถจักรยานยนต์เมืองย่าโม ใช้ E85


กระทู้: กองทุนฯ ทุ่มงบ 25 ล้านบาทกระตุ้นรถจักรยานยนต์เมืองย่าโม ใช้ E85
เริ่มกระทู้โดย: jafko ที่ 25 ส.ค. 10, 13:34 น
กองทุนฯ ทุ่มงบ 25 ล้านบาทกระตุ้นรถจักรยานยนต์เมืองย่าโม ใช้ E85 หนุน มทส. ปรับแต่งเครื่องยนต์ 15,000 คัน

กองทุนฯ หนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการกระตุ้นรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จัดสรรงบ 25 ล้านบาทปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้ E85 ให้ได้ 15,000 เครื่อง พร้อมดัน 32 อำเภอเมืองย่าโมเป็นชุมชนนำร่อง คาดช่วยลดนำเข้าน้ำมันได้ปีละ 56 ล้านบาท

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ว่า เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 และหาแนวทางปรับแต่งเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ดำเนินโครงการ “พลังงานทดแทนสำหรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จากพืชเศรษฐกิจสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชุมชนเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2”
และจากการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 มทส.ได้ทำการวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์เพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 เป็นเชื้อเพลิงในชุมชนเครือข่ายนำร่องจำนวน 390 คัน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรสำหรับร้านช่างซ่อมและปรับแต่งรถจักรยานยนต์ในรูปแบบ “MoPro Service Shop” จำนวน 15 ร้าน ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ครบุรี อ.ขามทะเลสอ อ.ประทาย อ.วังน้ำเขียว อ.หนองบุญมาก อ.ปักธงชัย และ อ.เมือง และบริหารจัดการเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับคลังน้ำมัน เพื่อกระจายน้ำมันไปสู่ศูนย์จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 และเครือข่ายคลัสเตอร์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก และเพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทาง มทส. จึงขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯระยะที่ 2 จากกองทุนฯ
โดยการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 นี้ มทส. ติดตามผลการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 และในระยะที่ 2 นี้ จะขยายเครือข่ายต้นแบบนำร่องให้ครอบคลุม 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ระบบหัวฉีด ไอเสีย เปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซิน91แก๊สโซฮอล91 และ E85 พัฒนาร้านซ่อมจักรยานยนต์ให้เป็นศูนย์บริการในรูปแบบ MoPro Service Shop 420 แห่ง และปรับแต่งรถจักรยานยนต์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 จำนวน 15,000 คัน รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ Supply Chain สำหรับน้ำมันและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ปรับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 อีกด้วย
“คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ปีละ 1.5 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 56 ล้านบาท ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมัน 10 บาท/ลิตร คิดเป็น 1,200 บาท/คัน/ปี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในชุมชนได้ปีละ 18 ล้านบาทและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและร้านซ่อมจักรยานยนต์ในชุมชนอีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว