หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: areyousure ที่ 18 พ.ค. 12, 10:15 น

เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: areyousure ที่ 18 พ.ค. 12, 10:15 น
วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๒/๒๕๕๕ เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ ธปท. ระบุว่า ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดทำรายงานแสดงฐานะของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นประจำทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้
 
รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                                     (ล้านดอลลาร์สรอ.)                  (ล้านบาท)
ทองคำ                              ๘,๓๘๔.๓๔                       ๒๕๓,๖๒๖.๓๙
สิทธิพิเศษถอนเงิน               ๑,๕๑๔.๗๔                      ๔๕,๘๒๑.๑๑
สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ ๗๐๔.๖๑                     ๒๑,๓๑๔.๗๐
สินทรัพย์ต่างประเทศ                 ๑๖๙,๗๕๙.๔๐                ๕,๑๓๕,๒๒๑.๙๒
ฐานะรวม                             ๑๘๐,๓๖๓.๑๑                 ๕,๔๕๕,๙๘๔.๑๓
ฐานะล่วงหน้าสุทธิ                   ๒๙,๒๓๑.๐๐                   ๘๘๔,๒๓๗.๗๕
ฐานะสุทธิ                            ๒๐๙,๕๙๔.๑๑                  ๖,๓๔๐,๒๒๑.๘๘
 
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ๓๐.๒๕๐๐ บาท
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ที่มา: มติชนออนไลน์


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: โหน่งงง ที่ 18 พ.ค. 12, 13:54 น
มีน้อยไป ถ้าน้ำท่วมใหญ่อีกสักรอบ คงไม่พอ ถ้ามีเท่าบริษัทแอพเปิ้ล น่าจะอุนใจกว่านี้


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: SatShi67 ที่ 18 พ.ค. 12, 14:00 น
พอดีผมไม่ค่อยได้ติดตาม เลยไม่รู้ว่า มันเพิ่มลด หรือยอดนี้มันมากน้อยแค่ไหน
ไหนๆจะลงข่าวทั้งที น่าจะมีตัวเปรียบเทียบให้ดูหน่อยนะครับ q*031


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: janookja ที่ 18 พ.ค. 12, 15:34 น
แล้วทองคำและเงิน ของหลวงตามหาบัว หละ รวมแล้วหรือยัง


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: Maxx ที่ 18 พ.ค. 12, 17:38 น
ถ้ามีเงินสำรอง เท่ากับบริษัทแอปเปิ้ล

งั้นคงมากกว่าของเมกาแล้วหละ

เพราะเงินสำรองเมกาทั้งประเทศยังน้อยกว่าของบริษัทแอปเปิ้ลอีก


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: คนในสภา ที่ 18 พ.ค. 12, 19:26 น
งั้นที่กรณ์ อดีต รมต คลัง และรัฐบาลเก่าเคยแถลงไว้ก็ไม่ผิดน่ะสิ...

ตกลงมันตัวเลขเดียวกันนะนั่น เพราะมันลดลงจากหลังเลือกตั้งไม่มาก...


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: zenbbenz ที่ 19 พ.ค. 12, 01:48 น
ผมอยากบอกว่าไทยมีเงินสำรองมากก็จริงแต่เอาออกมาใช้ไม่ได้ครับ การเอาเอออกมาใช้ยากมา


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: รักชาติ ที่ 19 พ.ค. 12, 05:12 น
เงืนสำรองมีไว้ยามฉุกเฉินและเป็นเครดิตระดับชาติ เงินหลวงตาและประชาชนคนไทยอยู่ในนี้ ไม่ใช้เงินนะดีแล้ว  มิฉะนั้นจะถูกซื้อชาติก็ได้


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: boon566 ที่ 19 พ.ค. 12, 08:13 น
โถน่าอนาถใจแท้เป็นนี้เขาท่วมหัวส่วนอื่นๆไม่ไปใช้ให้เขากินดอกเบี้ยอยู่ได้แล้วยังมีหน้าว่าทุนสำรองเราเยอะแบ็งชาติไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดมีเงินสำรองเยอะในตัวแต่ไปกู้เขามาเก็บแล้วเสียดอกเบี้ยปีละเป็นหมื่นๆๆล้านเอาเงินไปใช้หนี้เขาเสียยังดีกว่าให้เขามานั่งกินดอกการไม่เป็นนี้เป็นลาภอันประเสริฐ


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: ไอมาก ที่ 22 พ.ค. 12, 22:03 น
โถน่าอนาถใจแท้เป็นนี้เขาท่วมหัวส่วนอื่นๆไม่ไปใช้ให้เขากินดอกเบี้ยอยู่ได้แล้วยังมีหน้าว่าทุนสำรองเราเยอะแบ็งชาติไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดมีเงินสำรองเยอะในตัวแต่ไปกู้เขามาเก็บแล้วเสียดอกเบี้ยปีละเป็นหมื่นๆๆล้านเอาเงินไปใช้หนี้เขาเสียยังดีกว่าให้เขามานั่งกินดอกการไม่เป็นนี้เป็นลาภอันประเสริฐมันเป็นคนละส่วนกันครับ หนี้ที่รัฐบาลก่อรัฐต้องเป็นคนใช่ไม่ใช่แบงค์ชาติ


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: แผ่นดินนี้เราครอง ที่ 23 พ.ค. 12, 08:32 น
ลองไปดูเงินสำรองของ องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งสิ


กระทู้: เปิดดูฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: น้อยนิด ที่ 23 พ.ค. 12, 23:55 น
แล้วทองคำและเงิน ของหลวงตามหาบัว หละ รวมแล้วหรือยัง
เป็นส่วนน้อยนิดครับขี้ปะติว ไม่ต้องมาพูดอวดหรอกครับ q*071