หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ประชาสัมพันธ์พระนครเหนือ ที่ 14 ส.ค. 12, 15:11 น

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่


กระทู้: ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่
เริ่มกระทู้โดย: ประชาสัมพันธ์พระนครเหนือ ที่ 14 ส.ค. 12, 15:11 น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี) รับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปี 2555 ระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 7 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 1 สาขาวิชา ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี จำนวน 3 สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่) รับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปี 2555 ระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า และระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 5 สาขาวิชา ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 3  สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่) รับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปี 2555 ระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) รับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปี 2555 ระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 5 สาขาวิชา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์  กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627 หรือ www.admission.kmutnb.ac.th