หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ซีพีเอฟ นำร่องระบบบริหารจัดการด้านพลังงานระดับอาเซียน AEMAS

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: Partoday ที่ 26 เม.ย. 13, 15:51 น

ซีพีเอฟ นำร่องระบบบริหารจัดการด้านพลังงานระดับอาเซียน AEMAS


กระทู้: ซีพีเอฟ นำร่องระบบบริหารจัดการด้านพลังงานระดับอาเซียน AEMAS
เริ่มกระทู้โดย: Partoday ที่ 26 เม.ย. 13, 15:51 น
(วันนี้ 26 เม.ย 56) Mr.BekChee Jin (มร.เบก ซี จีน) , Chief Operating Officer, Southeast Asia - Singapore Office และMr. Jean Marc Alexandre (มร. ฌอน มาร์ค อเล็กซานเด) , AEMAS Country Manager มอบใบรับรองมาตรฐานระดับโลกระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) Energy Management Gold Standard แก่โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมี นายอนันต์ วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ และ นายวีรชัย รัตนบานชื่นรองกรรมการผู้จัดการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

นายวีรชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการที่ซีพีเอฟนำระบบบริหารพลังงานแห่งอาเซียนที่เป็นมาตรฐานด้านพลังงานโดยความร่วมมือของ10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และสหภาพยุโรป (EU) มาใช้ว่า นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ CP ให้เป็นแบรนด์คุณภาพ มีความปลอดภัย ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารสายงานต่างๆ นำระบบ Energy Gold Standard ไปประยุกต์ใช้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค (Value chain)

“ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายนำร่องประยุกต์ใช้ระบบ Energy Management Gold Standard ขยายผลไปยังกลุ่มธุรกิจหลักจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจส่งออกครบวงจรสัตว์บก และกลุ่มธุรกิจส่งออกครบวงจรสัตว์น้ำ รวม 11 หน่วยงาน โดยคาดว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ระบบและได้รับการรับรองดังกล่าว ในระดับ 1และ 2 ดาว ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเชิญชวนให้ผู้จำหน่ายของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย”

ด้านนายอนันต์เปิดเผยว่า จากการที่โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้วได้นำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานISO 50001 มาประยุกต์ใช้จนเห็นผลสัมฤทธิ์ จึงขอการรับรองมาตรฐานAEMAS โดยหัวใจสำคัญของระบบนี้ประกอบด้วย (1) การสร้างความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มี Motivation Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานช่วยกันคิดปรับปรุงกระบวนการทำงานจากสิ่งเล็กๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านพลังงาน หรือโครงการขนาดใหญ่(2) มีการทวนสอบ Energy Baseline และ Energy Efficiency Improvement โดยผู้จัดการพลังงาน และผู้ตรวจประเมินที่เป็นบุคคลที่สาม (third-party) ทำให้ทราบสถานะของการจัดการพลังงานอย่างแท้จริง หัวใจสำคัญทั้งสองประการนี้จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันสู่การรับรองมาตรฐานระดับ 2 ดาวและ 3 ดาวต่อไป

ส่วน มร. ฌอน มาร์คกล่าวชื่นชมความตั้งใจของซีพีเอฟที่จะดำเนินโครงการในตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้ง  Feed Farm และ Food และยินดีในความสำเร็จซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ ที่กำหนดนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจน ขณะเดียวกันบุคลากรก็มีความสามารถ มีความพร้อม และมีศักยภาพที่จะดำเนินโครงการอย่างจริงจัง โดย AEMAS พร้อมถ่ายทอดความรู้สำหรับความร่วมมือในการทำโครงการนำร่องที่จะเกิดขึ้นในอีก 11 หน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำระบบบริหารพลังงานแห่งอาเซียนไปประยุกต์ใช้ได้สำเร็จ

อนึ่ง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก AEMAS ในด้านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการพลังงานมืออาชีพ แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คนขึ้นไป เท่ากับจะสามารถสร้างผู้จัดการพลังงานมืออาชีพได้กว่า 90 คน ที่สำคัญด้วยศักยภาพด้านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของซีพีเอฟ ที่มีหัวหน้ากลุ่มผู้ประเมิน(Lead Assessor) ISO 50001 มากถึง 7 คน ที่จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้จำหน่ายของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รับการอบรมผู้จัดการพลังงานและได้รับการถ่ายทอดวิธีการประยุกต์ใช้ระบบจากซีพีเอฟแล้ว จะสามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้เองได้ตามความสมัครใจ นับว่าซีพีเอฟ ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันให้มีบริษัทต่างๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถในการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม