หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => กีฬา => ข้อความที่เริ่มโดย: predictor17 ที่ 20 มิ.ย. 13, 20:54 น

พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: predictor17 ที่ 20 มิ.ย. 13, 20:54 น
เรื่อง: การอุทธรณ์ต่อท่านประธานฟีฟ่า
ส่งถึง: Mr. Joseph BLATTER, the President of FIFA
สำเนา: Mr. Jérôme VALCKE, the Secretary General
Mr. Marco VILLIGER, Legal Director
Mr. Thierry REGENASS, Member Associations & Development Director
Fédération Internationale de Football Association, FIFA-Strasse 20, P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland

เรียนท่านที่เคารพ

อ้างถึงจดหมายของฟีฟ่าที่ส่งถึงโดยโทรสารมายังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2013 มีใจความสรุปได้ว่า ฟีฟ่าขอให้สมาคมฟุตบอลฯ แก้ปัญหาประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมนูญใหม่และการเลือกตั้งก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2013 มิเช่นนั้น จะมีการรายงานไปที่คณะกรรมการฉุกเฉิน เพื่อที่จะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจรวมถึงการถอนจากสมาชิกภาพโดยทันที

ข้าพเจ้าในฐานะ ผู้หนึ่งที่สมัครลงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในครั้งต่อไป และเป็นตัวแทนคนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของวงการฟุตบอลในเมืองไทย ข้าพเจ้าใครที่จะอุทธรณ์ต่อท่านในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุด เพื่อให้ท่านกรุณาทบทวนการตัดสินใจที่แสดงไว้ในจดหมายฉบับดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ

1. ที่ผ่านมา ยังไม่ได้การถกเถียงหาข้อสรุปในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสาระสำคัญในร่างธรรมนูญดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนน ความจริงก็คือ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฟุตบอลเพิ่งตกลงที่จะให้มีการศึกษาร่างธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2013 โดยสำเนาได้ถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ร่วมประชุมในวันนั้น และไม่ได้เปิดให้สาธารณะเข้าถึง แม้แต่บนเว็บไซต์ของสมาคมฟุตบอล

สังคมฟุตบอลไทยเข้าใจดีว่า ฟีฟ่าในแนะนำธรรมนูญมาตรฐานมาตั้งแต่ปี 2004 ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหมู่สมาคมฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่า อย่างไรก็ตาม นับจากนั้นมา ไม่ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งโดยฟีฟ่าและสมาคมฟุตบอลไทย ทั้งยังไม่ได้เปิดให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการฟุตบอลเลย

2. วันที่เดิมกำหนดให้มีการลงมติผ่านร่างธรรมนูญใหม่ดังกล่าว (15 มิถุนายน 2013) ใกล้เกินไปกับวันที่วาระของรายกสมาคมฯ คนปัจจุบันจะหมดลง (16 มิถุนายน 2013) วันที่หมดอายุดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ธรรมนูญปัจจุบัน ซึ่งก็ถือว่าได้รับการรับรองจากฟีฟ่า และการกีฬาแห่งประเทศไทย มาแล้วเช่นกัน เพราะบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2003

3. วงการฟุตบอลไทยโดยรวม รวมถึงตัวข้าพเจ้า ต่างเห็นด้วยในหลักการส่วนใหญ่ของร่างธรรมนูญดังกล่าว หากแต่ในมาตราที่ 21ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนและที่มาของสมาชิกมีมีสิทธิ์ลงคะแนนยังคงเป็นคำถาม ไม่ใช่กับเพียงข้าพเจ้า แต่กับครอบครัวฟุตบอลโดยรวม

ข้าพเจ้าเห็นว่า ควรมีการเปิดให้ถกเถียงและฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว การที่จะมีการนำมาใช้ ซึ่งก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้ เราจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งภายใต้ธรรมนูญฉบับเดิม ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2013

นายกสมาคมเฉพาะกาลนี้ จะทำหน้าที่ใกล้ชิดกับฟีฟ่า เพื่อร่างธรรมนูญใหม่ ที่มีความยุติธรรมและได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยยึดเอาธรรมนูญมาตรฐานของฟีฟ่าซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเวบไซต์ทาการของฟีฟ่า การประกศใช้ธรรมนูญใหม่สามารถทำให้เสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2013 ในเวลาที่ธรรมมนูญใหม่ของฟีฟ่าถูกบังคับใช้

หลังจากการนำธรรมนูญใหม่ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาใช้แล้ว นายกสมาคมเฉพาะกาลนี้ ก็ลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้ธรรมนูญใหม่ ทั้งนี้ไม่เกิน 30 กันยายน 2013 เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจไปแล้วของคณะกรรมการด้านสมาคมฟุตบอลของฟีฟ่า

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นศรัทธาว่า คำอุธรณ์ของข้าพเจ้าจะไม่ถูกมองข้าม เพราะเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างให้เกิดมาตรฐานแห่งความโปร่งใส ยุติธรรม และธรรมาภิบาล ในวงการฟุตบอลของโลก

ขอขอบคุณด้วยความเคารพ
พินิจ งามพริ้ง
ผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

(http://weblog1.sanookonline.co.th/p_s1sf_ns_0/ud/238/1192706/01.jpg)
(http://weblog1.sanookonline.co.th/p_s1sf_ns_0/ud/238/1192706/02.jpg)
เครดิตจาก : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151661450465067&set=pcb.10151661455585067&type=1&theater


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: เอะอะเชี้ยไรก้ฟ้องศาล ที่ 20 มิ.ย. 13, 23:51 น
จะทำไรก้ใช้สมองกันหน่อย


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: evertonsurin ที่ 21 มิ.ย. 13, 00:03 น
เอาหล่ะ เริ่มมีแสงสว่างลงมาบ้างแล้ว ! q*062


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: มึนตืบ ที่ 21 มิ.ย. 13, 00:04 น
อ่านแล้วปวดหัวชิหาย ใช้โปรแกรมแปลแน่ q*035 q*035


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: เเฟนบอลโคราช ที่ 21 มิ.ย. 13, 00:05 น
สู้ๆครับ อย่ายอมแพ้ ปลิงวรนุช


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: วรวี แย่มาก ที่ 21 มิ.ย. 13, 00:20 น
ยาวไปลูกพี่ ไม่ได้หมายถึงจดหมายเขียนยาวไป

สู้ๆ ครับ


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: วรนุช ที่ 21 มิ.ย. 13, 03:31 น
สาธุ...  ผ่านด้วยเถิ๊ด..ๆ..ๆ   *-* q*071 q*071 q*071


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: เว่น ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:02 น
ยี ออกเถอะ ขอร้อง


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: คนเหนือ ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:15 น
ท่านวรวี ถ้าท่านเห็นประโยชน์ของประเทศเป็นใหญ่ ท่านคงไม่ทำให้มันวุ่นวายถึงขนาดนี้แน่ ปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ใช่มีไว้ให้หนี คณะกรรมการชุดใหม่เขาก้อทำได้มีความสามารถ ที่จะคุยกับองค์กรฟุตบอลโลกได้ ถึงกฏระเบียบใหม่ ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ทำได้ ทุกวันนี้ที่มีปัญหา กับวงการฟุตบอลไทยคงมีแต่ตัวบุคคล คื่อ ท่านวรวี มีคนชอบ เป็น ร้อย มีคนเกลียดเป็น ล้าน ฟุตบอลทีมชาติตกต่ำยังมีหน้าว่าพัฒนาขึ้น ถ้าท่านหยุดแล้วเดินคอตกออกไปจากระบบฟุตบอลไทยคงเป็นบุคคลที่เสียสละมากที่สุด


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: ลุ้นจนเบื่อ ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:28 น
 q*069 สุดท้าย กว่าบอลไทยไปบอลโลก
บอลทั้งโลกก็ไปบอลจักรวาลแล้ว จริงๆ


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: capthai ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:40 น
 q*062
ควรให้เป็นไปตามกฎ ของระเบียบของไทยครับ เพื่อได้ นายกสมาคมให้เสร็จสินก่อนครับ ส่วน กฎ ของฟีฟ่า ควรปฏิบัติตามภายหลังครับ หลังจากได้ นายก เรียบร้อยแล้วครับ

 ( การอ้าง กฎ อ้างระเบียบ ของนอกประเทศ มันเสียเกียรติ์มากครับ) ขอขอบคุณครับ


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: c ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:54 น
จะไปมวยโลกกันอยู่อีกหรอ


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: กระทิงโคราช ที่ 21 มิ.ย. 13, 08:58 น
อ่านแล้วปวดหัวชิหาย ใช้โปรแกรมแปลแน่ q*035 q*035

แหม พี่ พี่ก็อ่านข้อความภาษาอังกฤษสิ จะไปอ่านตัวแปลทำไมล่ะ ไม่เห้นยากเลยนี่ คนเรามันเก่งไมเท่ากันนี่


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: Evilution ที่ 21 มิ.ย. 13, 09:15 น
จะทำไรก้ใช้สมองกันหน่อย


.... คุณเคยดูฟุตบอลไหมครับ คุณเป็นแฟนกีฬาชนิดนี้ไหม หรือดูแค่เพื่อเล่นพนัน .... เขาใช้สมองครับ เรื่องมันถึงเป็นแบบนี้ ขนาดนี้ที่ต้องเสียผลประโยชน์ในการไปเตะต่างประเทศเขายังยอมรับได้เลยเพื่อให้วงการนี้พัฒนา


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: ก้มหัวให้มันทำไม ที่ 21 มิ.ย. 13, 09:27 น
ไปอุทธรณ์มันทำไม ให้ดูเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ว่ายอมต่างชาติภาษาเสียจนมันมาข่มหัวตัวเองนั้นได้ แต่....อย่านำพาประเทศไทยที่เป็นส่วนรวมไปก้มหัวให้ มีแต่พวกเองกันเท่านั้น แต่ประเทศของตูนั้นไม่ใช่ จำเอาไว้


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: เบื่อ ที่ 21 มิ.ย. 13, 10:04 น
ไปอุทธรณ์มันทำไม ให้ดูเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ว่ายอมต่างชาติภาษาเสียจนมันมาข่มหัวตัวเองนั้นได้ แต่....อย่านำพาประเทศไทยที่เป็นส่วนรวมไปก้มหัวให้ มีแต่พวกเองกันเท่านั้น แต่ประเทศของตูนั้นไม่ใช่ จำเอาไว้

งั้นถามหน่อย หากท่านว่าไม่อยากก้มหัวให้ แล้วแบบนี้บอลโลกก็ไม่ต้องไปก็ได้สิครับ กฏระเบียบเค้ามีไว้ให้ทำตามเพื่อที่จะได้ร่วมการแข่งขันได้ คิดให้ดีๆครับ


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: อดีตแฟนพันธุ์แท้ss ที่ 21 มิ.ย. 13, 10:05 น
ผมเคยจ่ายตังค์ปีละหลายพันบาท..เพื่อเสพสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของสยามประเทศ..แต่ตอนนี้ผมกลับสงสัยในพฤติกรรมหลายๆอย่างของสื่อใหญ่เจ้านี้..ไม่ได้สงสัยพนักงานกินเงินเดือนหรือคอลัมนิสต์หลายๆท่านน่ะ..แต่สงสัยในพฤติกรรมของเจ้าของและผู้ใกล้ชิดเจ้าของ..(คณะเริ่มการตั้ง)...ประเด็นคือ..ทีมเมืองทองฯยูไนเต็ด..ปีก่อนเป็นแชมป์แบบไร้พ่าย(ซู้ดย๊อดดด)...มาปีนี้..ทีมแพ้สองสามนัด..รับไม่ได้..ปลดโค้ช..ย็อคก้า..ถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน..คุณวรวีย์ มะกูดี..บริหารสมาคมฟุตบอลไทยมา..หกปี..ผลงานทีมชาติ..แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย..ตั้งแต่เริ่มเป็นชาติมา..แต่..สื่อยักษ์ใหญ่เจ้านี้..กลับสนับสนุนถือหาง...ทำทุกอย่างเพื่อให้คุณวรวีย์ ได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป..หมายความว่ายังงัยครับ..พี่วิ...ช่วยตอบที...(หรือว่า...วิญญาณของสื่อมวลชน..หมดไปพร้อมกับลมหายใจของ..พี่เอกชัย..นพจินดา  แล้วหรือ???)


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: Design ที่ 21 มิ.ย. 13, 10:46 น
 q*062 ขอบอกว่าแจ๋วมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับ คุณพวกที่มันคอยจะทำให้บอลไทยไม่เจริญ มันจะได้ออกไปกันซักที บอลไทยเราจะได้ดีดีกับประเทศอื่นเค้าบ้างครับ q*071


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: keens ที่ 21 มิ.ย. 13, 10:55 น
 q*073 q*073 q*073 เราต้องฝากความหวังไว้กับคนขับรถของ วีวี2


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: bas_mixer11 ที่ 21 มิ.ย. 13, 11:21 น
รอคนขับรถคนต่อไปกันหลอครับ 555+ q*073

 
q*069


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: fongfod2010 ที่ 21 มิ.ย. 13, 11:26 น
[ปํญหาความตกต่ำของฟุตบอลไทย มันมาจากนายวรวีย์ และพรรคพวกที่เข้ามาสูบ มากดูด ผลประโยชน์ของชาติไปกินกันอย่างสบายใจเฉิบมาช้านานแล้ว มันถึงคราวที่จะต้องเปลียน ซะที ถ้ายังมีอำนาจอยู่อย่างนี้รับรองว่าต่อให้อีก100ชาติ ประเทศไทยก็ไม่มีโอกาสไปบอลโลกกับเขาหรอก


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: ข้างห้อง ที่ 21 มิ.ย. 13, 12:46 น
จริงๆคนที่ควรจะชี้แจง แก้ไขปัญหาควรจะเป็นนายกสมาคมฯ ใช่หรือไม่?
มันหายหัวไปไหน หรือกำลังวางแผนทำลายประเทศชาติอยู่


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: หหหหหหหหหหหหหหห ที่ 21 มิ.ย. 13, 13:34 น
บังยีนี่หวงเก้าอี้จริงๆ ผลประโยชน์คงเยอะน่าดู
บอลไทยตกต่ำมาตลอด เฟื่องฟูสุดก็ตั้งโน้น
สมัย ซิโก้ ดุสิต ตะวัน โน้น บางคนยังไม่เกิดเล๊ย
ตกต่ำมาเรื่อย ๆ จากคนล้นสนามจน สนามบางตา
ก็ยังไม่เคยแสดงสปิริตลาออก หน้าด้านพูดอย่างเดียวว่า
จะพยายาม โทษโค้ชไปซะ เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: gorncyber ที่ 22 มิ.ย. 13, 00:31 น
เมื่อก่อนตอนอาบน้ำผมยังร้องเพลงเชียร์ไทยแลนด์อยู่เลย สารภาพตอนนี้อดสูกับทุกอย่างเลย


กระทู้: พี่ พินิจ งามพริ้ง ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานฟีฟ่า เยี่ยมเลยพี่
เริ่มกระทู้โดย: pd ที่ 22 มิ.ย. 13, 23:00 น
นํ้าลดตอมันจะโผล่ครับ  ถ้าออกไปจะค้นเจอหลักฐานมากมายในสมาคม q*031