หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "ซีพีเอฟ ยันข่าวไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มและโรงงานไม่เป็นความจริง"

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: n_phuntang ที่ 24 ก.ย. 13, 08:39 น

"ซีพีเอฟ ยันข่าวไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มและโรงงานไม่เป็นความจริง"


กระทู้: "ซีพีเอฟ ยันข่าวไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มและโรงงานไม่เป็นความจริง"
เริ่มกระทู้โดย: n_phuntang ที่ 24 ก.ย. 13, 08:39 น
จากการแชร์ข้อความผ่าน “ไลน์” ว่าประเทศมีการระบาดของไข้หวัดนกและการระบาดของโรคดังกล่าว
ในฟาร์มของ ซีพี นั้น กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และ ซีพี ออกโรงแจงข้อความดังกล่าวไม่เป็น
 ความจริง เนื่องจากไทยมีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานระดับโลกและประเทศไทยไม่พบการแพร่ระบาด
 ของเชื้อดังกล่าวเป็นเวลานานแล้ว
 น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านบริการวิชาการสัตว์ปีก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
 อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  บริษัทได้นำระบบฟาร์มมาตรฐานระดับโลก ด้วย
 เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้กับการเลี้ยงในระบบคอมพาร์ทเม้นท์ (ฟาร์มระบบปิด) ซึ่งเป็นระบบด้านความ
 ปลอดภัยทางชีวภาพและปลอดโรคที่สามารถป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกได้ 100% นอกจากนี้
 มาตรฐานการจัดการฟาร์มของบริษัท ยังเป็นมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 การเลี้ยงในระบบฟาร์มมาตรฐานระดับโลกนี้ บริษัทฯไม่จำเป็นต้องใช้คนงานในฟาร์มจำนวนมากเพราะ
 สามารถควบคุมด้วยพนักงานเพียงคนเดียวผ่านจอคอมพิวเตอร์  และหากมีการระบาดของไข้หวัดนกใน
 ฟาร์มบริษัทฯไม่สามารถปิดบังหรือบิดเบือนข่าวได้แน่นอน
 ซีพีเอฟ ยังมีการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการจับสัตว์ปีกเข้าโรงงานแปรรูป ตลอดจนมีการเก็บตัวอย่างตรวจ
 ทางห้องปฏิบัติการ (Pre Catching Test) ซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
 “ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟและเนื้อไก่ไทย  เพราะเรา
 เป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วโลก และฟาร์มของ ซีพีเอฟ ยังไม่เคยตรวจพบไข้หวัดนกเลย”
 น.สพ.พยุงศักดิ์

น.สพ.ทฤษดี ชาวสาวเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวย้ำว่า  ประเทศไทยปลอดโรคไข้หวัดนกมาเป็น
 ระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน แล้ว และกรมฯมีการควบคุมโรคในสัตว์ปีกอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ทั้ง
 แนวชายแดนที่อยู่รอบๆประเทศในรัศมี 10 กิโลเมตร จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจดูอาการสัตว์ปีกเป็นประจำ
 อยู่แล้ว

 
 สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF
 CPF Corporate Communication & PR Office
 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF)
 C.P.Tower 22nd Floor, 313 Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
 Tel : (662) 625-7343-5, 625-7384-85
 Fax : (662) 638-2280
 Email : pr@cpf.co.th