หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อบรมและเตรียมความพร้อมระดับมืออาชีพระบบฐานข้อมูลออราเคิล[วันเสาร์หรืออาทิตย์)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: becertified ที่ 2 ต.ค. 13, 15:42 น

อบรมและเตรียมความพร้อมระดับมืออาชีพระบบฐานข้อมูลออราเคิล[วันเสาร์หรืออาทิตย์)


กระทู้: อบรมและเตรียมความพร้อมระดับมืออาชีพระบบฐานข้อมูลออราเคิล[วันเสาร์หรืออาทิตย์)
เริ่มกระทู้โดย: becertified ที่ 2 ต.ค. 13, 15:42 น
โครงการอบรมและเตรียมความพร้อมหลักสูตรทางด้านระบบฐานข้อมูลออราเคิล 
(อบรมเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)


   คณะบุคคล ทูบี-เซอร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์อื่นๆของในอัตราพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อย่างมาก โครงการอบรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่ทำงานด้านระบบฐานข้อมูล ผู้พัฒนาโปรแกรม
     นอกจากนี้ คณะบุคคล ทูบี-เซอร์ มีโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตรจากออราเคิลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น การสอบใบประกาศณียบัตร Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) และอื่นๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการสอบใบประกาศนียบัตรจากออราเคิลได้ที่ http://www.oracle.com/education/certification

โครงการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)   
   ขณะนี้ คณะบุคคล ทูบี-เซอร์ ได้จัดโครงการอบรมดังนี้
      1. Oracle Database 10g: Administration Workshop I
        2. เตรียมความพร้อมการสอบใบประกาศณียบัตร Oracle Certified Associate (OCA)
         2.1. วิชา 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert (สอบผ่านได้ใบประกาศณียบัตร)
         2.2. วิชา 1Z0-042: Oracle Database 10g: Administration I
         2.3. วิชา 1Z0-052: Oracle Database 11g: Administration I
         2.4. และจะเปิดวิชาอื่นๆอีก


---------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 10g: Administration Workshop I (อบรมเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
เนื้อหาการอบรม:
1. แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Oracle Database 10gr2
2. การติดตั้งและคอนฟิกระบบฐานข้อมูล Oracle Database 10gr2 (Installation Database)
3. การสร้างฐานข้อมูล(Create Database)
4. การเชื่อมต่อกับระหว่าง Client และ Oracle Database 10gr2
5. การควบคุมระบบฐานข้อมูล
6. โครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล
7. การจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
8. การจัดการ Schema Objects การจัดการข้อมูลภาษา PL/SQL
9. การจัดการระบบเครือข่าย Oracle Net Services การแชร์เซิร์ฟเวอร์
10. การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบบฐานข้อมูล
11. การดูและรักษาระบบฐานข้อมูล
12. การจัดการ Undo
13. การตรวจสอบและแก้ปัญหา Lock Conflicts
14. แนวคิดการแบ็กอัพและกู้ระบบฐานข้อมูล
15. การแบ็กอัพระบบฐานข้อมูล
16. การกู้ระบบฐานข้อมูล
17. การย้ายฐานข้อมูล (Moving Data)
ระยะเวลา
   ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรละ 5 วัน เวลา 9.00-16.00 น. เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
ค่าลงทะเบียน
   บุคลทั่วไป 10,000 บาท เปิดอบรมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
อุปกรณ์ประกอบการอบรม
          เอกสารประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
ติดต่อสอบถามหรือสมัคร
อาจารย์ บี มือถือ: 081-267-5099   093-670-3950   080-986-4213
E-mail: 2bcertified@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------- 
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกาศณียบัตร Oracle Certified Associate (OCA) (อบรมเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

         2.1. วิชา 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert (สอบผ่านได้ใบประกาศณียบัตร)
         2.2. วิชา 1Z0-042: Oracle Database 10g: Administration I
         2.3. วิชา 1Z0-052: Oracle Database 11g: Administration I
โครงการเตรียมความพร้อมสอบ Oracle Certified Associate (OCA) (อบรมเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อเตรียมสอบ OCA (Oracle Database Certified Associate) รหัสวิชา 1Z0-042 1Z0-047 1Z0-052 และจะได้ทดลองสอบออนไลน์ (Online Test) กับคอมพิวเตอร์ (ข้อสอบประมาณ 100-800 ข้อ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นจะได้ไม่เสียค่าสอบโดยเปล่าประโยชน์ (ค่าสอบ 120 USD)
ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer-based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การผ่านคือ 70 เปอร์เซ็น เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากๆ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ผลงานที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15-20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100%
ระยะเวลา
   ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เวลา 9.00-16.00 น. เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
ค่าลงทะเบียน
   บุคลทั่วไป 2,000 บาทต่อวัน เปิดติวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
อุปกรณ์ประกอบการอบรม
          เอกสารประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
ติดต่อสอบถามหรือสมัคร
อาจารย์ บี มือถือ: 081-267-5099   093-670-3950   080-986-4213
E-mail: 2bcertified@gmail.com