หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปชส พระนครเหนือ ที่ 8 ต.ค. 13, 14:58 น

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า


กระทู้: พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เริ่มกระทู้โดย: ปชส พระนครเหนือ ที่ 8 ต.ค. 13, 14:58 น
เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556  เพื่อเป็นการน้อม

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ในวันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม  2556 เวลา 08.00 น. ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02555-2000 ต่อ
1141, 1121, 1166  

                                                        กำหนดการ

       พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                             วันศุกร์ที่  18  ตุลาคม  2556

                    ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มจพ.

                                            ---------------------------

เวลา  08.00 น.     - ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์

เวลา  08.30 น.     - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและประจำแถวตามที่กำหนด

                            ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา  08.40 น.     - กระบวนการอัญเชิญพระมหามงกุฎ พระบรมราชลัญจกรในรัชกาลที่ 4

เวลา  08.45 น.     - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
                        ประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน

   - อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

- นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการ นายกสมาคมศิษย์เก่า

- แขกผู้มีเกียรติและผู้แทนนักศึกษาวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ ตามลำดับ

 - เสร็จพิธี/ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหารว่าง ณ ชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์

 

หมายเหตุ             -แต่งกายสุภาพ, สากลนิยม  (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

                            -โรงเรียนและบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วมพิธี กรุณานำพานพุ่มถวายราชสักการะมาด้วย