หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครจำนวน 7 ตำแหน่ง (17 มีนาคม– 4 เมษายน 57)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => งานราชการ โอนย้าย สับเปลี่ยน => ข้อความที่เริ่มโดย: tsunami9 ที่ 17 มี.ค. 14, 14:49 น

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครจำนวน 7 ตำแหน่ง (17 มีนาคม– 4 เมษายน 57)


กระทู้: สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครจำนวน 7 ตำแหน่ง (17 มีนาคม– 4 เมษายน 57)
เริ่มกระทู้โดย: tsunami9 ที่ 17 มี.ค. 14, 14:49 น
(http://thaijobsgov.com/wp-content/uploads/2014/03/logo_phutrujkarnpaendin.jpg-150x150.jpg)

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เปิดรับพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
**สมัครทางอินเตอร์เน็ต**
(วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน พศ.2557)

*****************************

ตำแหน่งที่เปิดรับ**
1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา
2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และเครือข่าย)
วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา
3.นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาด้านพิพิธภัณฑ์
4.นักวิชาการ (งานวิจัย)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จ ป.โท หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
5.นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
ทั้งนี้ หากมีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
6.นักวิชาการ (งานวิชาการ)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จ ป.โท หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ตามเอกสารแนบท้าย
 
 
วัน เวลา และสถานที่**
สมัครได้ ทางเน็ต >> http://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
 
รายละเอียดเพิ่มเติม**
http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=471542 (http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=471542)