หน้า : พิมพ์หน้านี้ - งานสัมมนา Moving Forward in Building the ASEAN Community ชูธงประเทศไทยใ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: busaba18a ที่ 8 ส.ค. 14, 16:26 น

งานสัมมนา Moving Forward in Building the ASEAN Community ชูธงประเทศไทยใ


กระทู้: งานสัมมนา Moving Forward in Building the ASEAN Community ชูธงประเทศไทยใ
เริ่มกระทู้โดย: busaba18a ที่ 8 ส.ค. 14, 16:26 น
เชิญร่วมงานสัมมนา Moving Forward in Building the ASEAN Community  ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015
      บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันให้ปี 2015 เป็นเป้าหมายของการบูรณาการประชาคมอาเซียน ขณะที่มีเวลาอีกเพียง 14 เดือนจะครบกำหนดดังกล่าว การดำเนินงานหลายส่วนยังต้องการ              การสานต่อให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม
ในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมจัดงานสัมมนา “Moving Forward in Building the ASEAN Community ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015” โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี        ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ  และ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
                            ทั้งนี้เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับทิศทางของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด การบูรณาการประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมโอกาสและจัดการความท้าทายที่ประเทศสมาชิกต่างๆ กำลังเผชิญได้อย่างไรบ้าง ตลอดจนประเทศไทยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้น ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
..................................................................

      กำหนดการสัมมนา
Moving Forward in Building the ASEAN Community
ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น.

13.00 -13.30 น.      ลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.      พิธีเปิด
            โดย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45 -14.00 น      การแสดงทางวัฒนธรรมจากนิสิตนักศึกษาอาเซียนในโครงการสร้าง         
        เครือข่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 -14.30 น.      “Moving Forward in Building  the ASEAN Community”
             ปาฐกถาพิเศษ
โดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
14.30 -15.00 น.      ปาฐกถาพิเศษ
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
15.00 – 15.10 น.      ถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึก
15.10 - 15.20 น.      รับประทานอาหารว่าง
15.20 -16.45 น.      เสวนา “ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015” 
ผู้ร่วมเสวนา
•   รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   นายประดาป พิบูลสงคราม
ผู้แทนไทยในคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียน
•   นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์
เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
ดำเนินการเสวนาโดย คุณโอฬาร สุขเกษม 
บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
16.45 -17.00 น.        Q&A
…………………………………….