หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มจพ. จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: ปชส. ที่ 28 พ.ย. 14, 15:02 น

มจพ. จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม


กระทู้: มจพ. จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
เริ่มกระทู้โดย: ปชส. ที่ 28 พ.ย. 14, 15:02 น
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการรณรงค์การพัฒนาขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้สถาบัน องค์กรทางศาสนาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา มจพ. และประชาชนร่วมงาน สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และพิธีตักบาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์
                 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ พระอัจฉริยภาพ รอยพระบาทให้คนไทยก้าวตาม” ชมนวัตกรรม ‘น้อมนำ' 'รำลึกได้' 'ปรับใช้'  การฝึกอาชีพตามแนวพระราชดำริให้มีชีวิตที่เพียงพอ การจำหน่ายสินค้า "ธงฟ้าราคาประหยัด" และเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1121,1166 , 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th