หน้า : พิมพ์หน้านี้ - วิทยาลัยอันไท่ติดอันดับ 34 หลักสูตร MBA โลกปี 2560

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 7 ก.พ. 17, 09:19 น

วิทยาลัยอันไท่ติดอันดับ 34 หลักสูตร MBA โลกปี 2560


กระทู้: วิทยาลัยอันไท่ติดอันดับ 34 หลักสูตร MBA โลกปี 2560
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 7 ก.พ. 17, 09:19 น
          วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ติดอันดับที่ 34 ในรายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับประจำปี 2560 ซึ่งไฟแนนเชียล ไทมส์ (2017 FT Global MBA Ranking) ของอังกฤษได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยนับเป็นอีกครั้งที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ติดโผรายชื่อโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ซึ่งถือเป็นการยืนยันสถานะของวิทยาลัยอันไท่ในการเป็นสถาบันสอนธุรกิจชั้นนำของจีนได้เป็นอย่างดี

          ปัจจุบัน วิทยาลัยอันไท่ถือเป็นสถาบันสอนธุรกิจของจีนเพียงแห่งเดียวที่มีชื่อติด 40 อันดับแรกในการจัดอันดับที่สำคัญทั้งสี่ประเภทของไฟแนนเชียล ไทมส์ โดยนอกจากติดอันดับ 2017 FT Global MBA Ranking แล้ว วิทยาลัยอันไท่ยังติดอันดับที่ 7 ในรายงาน 2016 FT Global EMBA Ranking, รั้งอันดับที่ 9 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Executive Education-Customized Ranking และอันดับ 33 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Master in Management Ranking

          หลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ยึดมั่นในพันธกิจให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นสะท้อนให้เห็นผ่านตัวชี้วัดความหน้าในสายอาชีพสำหรับบัณฑิต โดยเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักในรายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้แก่ อัตราการจ้างงาน, รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหลักสูตร pre-MBA, ผลลัพธ์ของการจ้างงาน, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ, ประสิทธิภาพต้นทุน และรายได้สามปีหลังจบการศึกษา ปรากฏว่า วิทยาลัยอันไท่ครองอันดับที่ 1, 2, 17, 23, 31, และ 52 ตามลำดับ

          แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง แต่รายได้เฉลี่ยของศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของอันไท่ในช่วงระยะเวลาสามปีหลังจบการศึกษานั้น อยู่ที่ 123,330 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 11% และมากกว่าของปี 2558 อยู่ถึง 32% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          โครงการหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาการ โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรล้วนเป็นผู้บริหารอาวุโสหรือกรรมการอิสระ หรือเป็นผู้นำในการประสานงานกับบรรดาธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากมุมมองในระดับนานาชาติแล้ว เหล่าคณาจารย์ยังมีความเข้าใจธุรกิจในดับท้องถิ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย รายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ยืนยันได้ว่า วิทยาลัยอันไท่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแง่ของตัวชี้วัดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ซึ่งวิทยาลัยอันไท่คว้าอันดับ 2 ในการจัดอันดับรายการนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึง 92%

          วิทยาลัยอันไท่มีความใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัฒน์มาเป็นระยะเวลาหลายปี พิสูจน์ได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โครงการหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยอันไท่รั้งอันดับที่ 27 ของโลก โครงการหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างการเรียนในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้ามวิทยาเขต และหลักสูตรสองปริญญา จึงถือเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและอุดมไปด้วยทรัพยากรการศึกษาระดับนานาชาติมากมาย โดยนักเรียนเกือบ 80% เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศหลังจบหลักสูตร

          ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนธุรกิจแห่งแรกของจีนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทั้งสามสถาบันหลัก (Triple Accreditation) ได้แก่ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (The Association To Advance Collegiate of Business : AACSB) สมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (The Association of MBAs: AMBA) และผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของยุโรป (European Quality Improvement System: EQUIS) วิทยาลัยอันไท่จึงได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในแง่ของการได้รับการรับรองในระดับโลก ขณะที่โครงการหลักสูตรธุรกิจและการจัดการของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสามารถคว้าอันดับที่ 43 จากการจัดอันดับหลักสูตร MBA ทั่วโลกประจำปี 2559 โดย QS (2016 QS World MBA Rankings) และมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสี่โครงการที่สามารถติด 100 อันดับแรกของโลกได้