หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: prjikkaro ที่ 11 ก.ค. 18, 15:02 น

ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี


กระทู้: ตามไปดูพิธีไหว้ครู พีไอเอ็ม สวยงาม เรียบง่าย ตามประเพณี
เริ่มกระทู้โดย: prjikkaro ที่ 11 ก.ค. 18, 15:02 น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัด“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตฝากตนเป็นศิษย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพิธีไหว้ครูอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่คนไทยถือปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครู โดยนักศึกษาแต่ละคณะส่งพานเข้าประกวดตามสไตล์ของคณะต่างๆ ที่บ่งบอกได้ถึงตัวตนของแต่ละคณะวิชา และผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งรายละเอียดรางวัลมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
รางวัลชมเชย ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะการจัดการโลจิสต์ติกส์และคมนาคมขนส่ง

นอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรต้นแบบคนดี พีไอเอ็ม 2561 ตามประเภทต่างๆ อาทิ  เกียรติบัตรผลการเรียนดี เกียรติบัตรใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก (RTCC) เกียรติบัตรผลงานนวัตกรรมดีเด่น  เกียรติบัตรทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียง เกียรติบัตรฝึกปฏิบัติงานดี  เกียรติบัตรผลงานกิจกรรมดีเด่น เพื่อให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคคลเรียนดี มีคุณธรรม และนำคุณสมบัติอันดีเหล่านี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป