หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สอนวิธีการบริหารธุรกิจงานก่อสร้าง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 5 มี.ค. 19, 14:50 น

สอนวิธีการบริหารธุรกิจงานก่อสร้าง


กระทู้: สอนวิธีการบริหารธุรกิจงานก่อสร้าง
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 5 มี.ค. 19, 14:50 น
center](https://trebs106031746.files.wordpress.com/2019/02/re171.25-01.jpg)[/center]การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและ ราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวด งานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่า ก่อสร้างแต่ละงวด ที่สอนโดยวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ลดเวลาและความเสี่ยงใน การบริหารงานก่อสร้าง , ผู้รับเหมาทิ้งงาน, วัสดุไม่ตรงสเป็ก, สัญญาคลุมเครือไม่ชัดเจน, เบิกจ่ายเงินงวดไม่ตรงตามกำหนด, ป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ วิธีการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้!!

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 25 จัดขึ้น วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.  จัด ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หัวข้อการอบรม:
-            การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ และแนวโน้มในอนาคต: สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต
-            เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม: เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ และนวัตกรรมที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
-            การประกวดราคา ประเภทสัญญา และการทำสัญญาการก่อสร้าง: กระบวนการประกวดราคา ช่วงเวลา การจัดหารผู้รับเหมา ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา ตัวอย่างสัญญา การเลือกใช้สัญญาการก่อสร้าง ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
-            Construction Management การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง: การบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา – เวลาและการรายงานผล
-            การประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง: การตรวจงวดงานก่อสร้างเพื่อชำระงวดงาน ประเภทและวิธีชำระเงิน การรับประกันงานก่อสร้าง รูปแบบการประเมินผล ขั้นตอนการประเมินผล แบบฟอร์มรายงาน วิธีการเขียนรายงาน แนวทางการตรวจสอบรายงาน
-            การพิจารณาจ่ายเงินงวดการก่อสร้างของสถาบันการเงิน: เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินค่าก่อสร้างในแต่ละงวดของสถาบันการเงิน
พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง
(1) Ideo New Rama 9 รามคำแหง ซอย7
บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
(2) คณาสิริ รังสิตคลอง 2 จ.ปทุมธานี บมจ.แสนสิริ
(3) ไอลีฟ ทาวน์ รังสิต คลอง 3
(4) ศูนย์ SCG Experience
กลุ่มผู้สนใจ:
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน และผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 
ค่าลงทะเบียน : 18,000 ( ไม่รวม Vat 7%)
ลงทะเบียนได้ที่  : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-295-3905   Line @trebs

Tag : อบรมก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),หลักสูตรก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),การบริหารงานก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23) , ก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23), ประมาณราคาก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23) ,ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23) ,การประมาณ ราคาก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23), ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),ราคา วัสดุก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),ธุรกิจก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23), ราคาค่าก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23),รับเหมาก่อสร้าง  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23)