หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - “ทีโอที” จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 2 ส.ค. 19, 16:17 น

“ทีโอที” จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม


กระทู้: “ทีโอที” จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 2 ส.ค. 19, 16:17 น
คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงาน ทีโอที พร้อมเยาวชนโครงการ TOT Young Club กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ /คืนความสมดุลสู่ท้องทะเล
 
วันนี้ (2 สิงหาคม 2562)ณ วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่

โดยมีคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที นำโดย   นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที นำโดย ดร.มนต์ชัย หนูสง  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ทีโอที และเยาวชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร  จากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล
 
​โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที  กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  โดยได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน TOT CSR  ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  โดยมีการกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กร   ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของทั่วโลก   

เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึงนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ทีโอที   จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมในการฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
 
ดร.มนต์ชัย หนูสง  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที เป็นองค์กรที่บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  มีเป้าหมายการขับเคลื่อน TOT CSR ขององค์กร ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้เป็นร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เป็นจิตอาสาของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุกคนได้มีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน  การชมผลงานการอนุรักษ์แนวปะการัง/ผลงานด้านการวิจัยของเยาวชน โดยการแนะนำการดูแลรักษาปะการังด้วยกิจกรรมเพาะพันธุ์ปะการัง เพื่อทดแทนแนวปะการังที่เสื่อมโทรม  ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง และเพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศโดยเป็นทั้งแหล่งอนุบาล และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี การปล่อยปูม้าไข่เพื่อแพร่ขยายพันธ์ การปล่อยฉลามทราย เพื่อทำความสะอาดผิวดินชายหาดและการปล่อยหอยสังข์ เพื่อกำจัดขยะช่วยรักษาชายฝั่ง ซึ่งรับซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้า โดยหอยสังข์ จัดเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์
 
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า นอกจากการสร้างสรรค์ยกระดับบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างเข้มข้นแล้ว การสร้างโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลาด โดยได้มีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมเป็นกิจกรรม Showcase ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ซึ่งเป็นชุมชนในโครงการ TOT Young Club ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีหาดทรายขาว แหล่งดูปะการัง โดย ทีโอที ได้สนับสนุน TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

ทั้งในด้านการรณรงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยสร้างแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561  ทีโอที ได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด “ทะเลยิ้มได้” เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาล พืชและสัตว์ทะเลให้สมบูรณ์ของชุมชนบ้านช่องแสมสาร จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ทีโอที ที่ได้จุดประกายความคิดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


กระทู้: “ทีโอที” จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 2 ส.ค. 19, 16:20 น
“ทีโอที” จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม