หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: lukey2009 ที่ 15 ต.ค. 19, 13:03 น

ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ


กระทู้: ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 15 ต.ค. 19, 13:03 น
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ                                             การที่คนเรานั้นจะเป็นคนดีได้ จะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อมิให้ออกนอกลู่นอกทาง หรือ แนวทางแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศาสนาต่างๆ แต่แนวทางในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนใครนั้น ก็คือ พ่อหลวง ของเรานั่นเอง พระองค์ท่านทรงเป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตให้กับปวงชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่สามารถทำได้จริง หรือ โครงการฝนหลวง ที่สามารถสร้างความชุ่มชื้น ให้กับ พื้นที่ที่ประสบปัญหา ภัยแห้งแล้ง พระองค์ท่านยังให้ความสำคัญกับทุกๆชีวิต เพื่อต้องการให้คนไทยรักกัน สามัคคี และ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือทางด้านสืบสานวัฒนธรรม ของไทยเดิมมา ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นแบบไทย การกินอาหารไทย การใช้ของไทย และอาชีพของไทย เฉกเช่นความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับควาย ที่อยู่ร่วมกันทำนา วิถีชีวิต ชาวนา ท่านเองก็ทรงสังเกต  และ วิเคราะห์ ถึงวิถีชีวิตพอเพียง ท่านทรงย้ำให้ทุกชีวิตได้ตระหนักถึงความรักแผ่นดินเกิด ความรักที่มีต่อชาติไทยของเรา


กระทู้: ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 18 ต.ค. 19, 10:21 น
"...ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ ด้วยการลงมือทำ หมายความว่าจะต้อง นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้น มาใช้งาน ลงมือใช้เมื่อไหร่ เพียงใดประโยชน์ ก็เกิด เมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อ ยังไม่ลงมือ ทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู้ ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่นำใช้ก็ ปราศจากประโยชน์..."
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔


กระทู้: ปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 24 ต.ค. 19, 13:50 น
ชั่งหัวมัน

เริ่มตอนที่ตอนพระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล แล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวายโดยได้รับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน จากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพเวลาล่วงเป็นเดือนจนเมื่อได้เสด็จกลับมาหัวหิน ทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แตกใบ จึงทรงมีพระดำริว่าหัวมันเทศอยู่ที่ไหนก็ขึ้นจากนั้นจึงมีมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดิน เพื่อทำโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2551

แรกเริ่มได้ซื้อที่ดินจำนวน 120 ไร่ และต่อมาทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด และเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ที่มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และทรงให้โครงการนี้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีร่วมมือกันของหลายฝ่าย