หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เดินหน้าต่อเนื่อง...ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 5 พ.ย. 19, 11:03 น

เดินหน้าต่อเนื่อง...ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน


กระทู้: เดินหน้าต่อเนื่อง...ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชน
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 5 พ.ย. 19, 11:03 น
เดินหน้าต่อเนื่อง...ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 33 องค์กรเอกชนประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ระยะที่ 3

พัฒนาสมุดพกดิจิทัล ระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding เตรียมจัดตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน

ภาครัฐ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (นั่งกลาง) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 33 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถ.สุโขทัย เพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ทั้งการพัฒนาสมุดพกดิจิทัล ระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding ตลอดจนการตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน โดยยังคงยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคม อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์ และภาคเอกชน นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (นั่งที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT ED ได้แก่
-   กลุ่มมิตรผล โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท
-   เอสซีจี โดยนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
-   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่
-   บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดยนายชัยโรจน์ เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกรัฐกิจสัมพันธ์
-   กลุ่มเซ็นทรัล  โดยดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
-   บมจ. ซีพี ออลล์ โดยนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
-   บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยนายวิทวัส ตันติเวส ประธานคณะผู้บริหารโครงการ / ที่ปรึกษา สำนักประธานคณะผู้บริหาร
-   กลุ่มปตท. โดยนางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม
-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน Agile Capability Development
-   บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ โดยดร.เอกพล ณ สงขลา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
-   บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดยนางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล   ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-   บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายนพปฎล เดชอุดม   รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเครือข่ายพันธมิตรใหม่ในระยะที่ 2 ของโครงการสานอนาคตการศึกษาCONNEXT ED จาก 21 องค์กรเข้าร่วมหารือด้วยเช่นกัน ได้แก่
-   บมจ. บ้านปู โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการ
-   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยรศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
-   บจ. เอ.พี. ฮอนด้า โดยนายอารักษ์ พรประภา  รองประธานกรรมการบริหาร
-   บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  โดยนายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
-   บมจ. บีอีซี เวิลด์ โดยนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร
-   บจ. เบอร์แทรม (1958) โดยนางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-   บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ผู้บริหารระดับสูง บจ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ บจ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
-   บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยนายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการบริหาร
-   บจ. เอดู พาร์ค โดยนางสาวจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ
-   โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ โดยนายธานินทร์ เอื้ออภิธร  CEO
-   บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) โดยนายธกานต์ อานันโทไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ
-   บจ. แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยนายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร
-   บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น โดยนายธานินทร์ ทิมทอง Chief Social Impact Officer
-   บจ. โพซิทีฟ โซลูชั่น โดยนายเบ้ณร์ วิวัฒศิริพงษ์  กรรมการผู้จัดการ
-   บจ. เอส เค โพลีเมอร์ โดยนายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองกรรมการผู้จัดการ
-   บจ. สลิงชอท กรุ๊ป โดยดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-   บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) โดยนางสาวสลิลลา สีหพนธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท
-   บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  โดยดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานสานอนาคตการศึกษาCONNEXT ED โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th