หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มือใหม่ต้องรู้ เอกสารทำใบขับขี่ ที่ต้องเตรียมก่อนไปสอบ จะได้ไม่เสียเวลา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => คนรักรถ => ข้อความที่เริ่มโดย: gigihh ที่ 14 ธ.ค. 19, 23:46 น

มือใหม่ต้องรู้ เอกสารทำใบขับขี่ ที่ต้องเตรียมก่อนไปสอบ จะได้ไม่เสียเวลา


กระทู้: มือใหม่ต้องรู้ เอกสารทำใบขับขี่ ที่ต้องเตรียมก่อนไปสอบ จะได้ไม่เสียเวลา
เริ่มกระทู้โดย: gigihh ที่ 14 ธ.ค. 19, 23:46 น
มือใหม่ต้องรู้ เอกสารทำใบขับขี่ ที่ต้องเตรียมก่อนไปสอบ จะได้ไม่เสียเวลา

หากจะกล่าวถึงการทำใบขับขี่ในอดีตถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่โสภาสักเท่าไรนัก เพราะต้องเสียเวลาลางานไป 1 วันเต็ม ๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถที่จะทำจนจบกระบวนการได้เพราะคนเยอะ ทำให้ต้องมาทำอีกครั้งในภายหลังทำให้ยิ่งเสียเวลาไปอีก โดยเฉพาะการสอบทำใบขับขี่ ที่ต้องมีการเตรียม เอกสารทําใบขับขี่  (https://www.drivedee.com/article/view/วิธีเตรียมเอกสารทำใบขับขี่) และเป็นปีเริ่มต้นระบบการจองคิวเพื่อเข้ารับการสอบและอบรมผ่านทางออนไลน์

เนื่องจากบางสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรองรับผู้สมัครสอบและอบรมได้อย่างทั่วถึง การจัดคิวจึงมีความเหมาะสมเป็นที่สุด เพราะอย่างน้อยผู้สมัครเองก็จะได้รู้ว่าวันที่ตนเองเลือกเข้ามาอบรมนั้นว่างหรือไม่

เอกสารทําใบขับขี่ 2562 (https://www.drivedee.com/article/view/วิธีเตรียมเอกสารทำใบขับขี่) และสิ่งที่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนถึงวันอบรมจริง

1.   ใบนัดหรือใบจองคิวเพื่อเข้ารับการสอบและอบรม ผู้เข้าสอบจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถจองคิวได้ผ่านระบบออนไลน์
2.   บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3.   ใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลการตรวจว่าไม่มีโรคประจำตัวจนส่งผลให้การขับขี่ประสบอันตรายได้ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือฟั่นเฟือน โดยที่อยู่ของสถานพยาบาลและตราประทับจะต้องชัดเจน มีอายุนับจากวันที่ได้รับใบรับรองแพทย์จนถึงวันยื่นเอกสารจะต้องไม่เกิน 1 เดือน
สำหรับใครที่ตรวจเช็คคิวและจองคิวล่วงหน้าก็อย่าลืมวางแผนล่วงหน้าไปตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ให้วันที่ออกเอกสารโดยจะต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ระบบลงในเอกสารด้วย ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบ ทำให้เสียเวลา

การทำข้อสอบผ่านระบบ Electronic Examination ผู้เข้าสอบสามารถที่จะรู้ผลคะแนนได้ในทันทีหลังจากบันทึกผลการสอบทำใบขับขี่ เนื่องจากเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระบบของกรมการขนส่ง ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนชุดข้อสอบสามารถที่จะเพิ่ม ลด เปลี่ยนข้อสอบลงไปที่ระบบ ไม่ต้องมาพิมพ์เอกสารข้อสอบใหม่และผู้เข้าสอบสามารถที่จะรู้ผลได้ในทันที่เมื่อผู้สมัครกด Submit เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบ

ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวและตั้งใจฟังชั่วโมงการอบรมให้ดี เพราะเมื่อทำข้อสอบพลาดไปแล้วจะต้องมาสอบข้อเขียนใหม่ในภายหลัง ส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ต้องลางานมาสอบแค่ข้อเขียนอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องลางานมาเพื่อสอบภาคปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในภายหลัง เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ เพราะว่าเฉพาะเวลาที่ใช้ในการอบรมก็มากถึง 4 ชั่วโมงเลยทีเดียว

หากใครไม่อยากเสียเวลาในการเข้าสอบและรับการอบรมเพื่อทำใบขับขี่ จะต้องเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องการจองคิว เอกสารในการยื่นสมัคร การทดสอบสมรรถภาพทางสายตา และการทำข้อสอบเพื่อรับใบขับขี่
ข้อมูลจาก: Drivedee.com