หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: nutta2031 ที่ 22 ม.ค. 20, 13:35 น

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา


กระทู้: ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
เริ่มกระทู้โดย: nutta2031 ที่ 22 ม.ค. 20, 13:35 น
 ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา


กระทู้: ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 14 ก.พ. 20, 11:15 น
"...นักเรียนแต่ละคนให้ครบถ้วน คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง สำคัญที่สุด จะต้องให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถจัดเจน ทั้งในด้านยุทธการและในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่กัน เพราะทหารมีภารกิจหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคงของประชาชนทั้งสองประการ..."
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๐๐ ปี
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔