หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 7 ก.พ. 20, 17:14 น

สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ


กระทู้: สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 7 ก.พ. 20, 17:14 น
สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ศึกษาดูงานการจัดการระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC3
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC3 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณปิยเรศ แซ่หลี Senior Vice President ที่ปรึกษาโครงการพิเศษและลูกค้า ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งมีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีบริการ Cloud Computing Solution ทั้งแบบ public cloud, private cloud และ hybrid cloud รวมทั้ง มีการจัดการเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง และด้วย สนพ. มีแผนดำเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ ศึกษา วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้แก่ภาคประชาชน รวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านพลังงานในระดับประเทศ ต่อไป
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.eppo.go.th
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน
#เราจะไม่หยุดพัฒนาและสร้างสรรค์นโยบายเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
#CreateTheFutureEnergy
#กระทรวงพลังงาน
#คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม


กระทู้: สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 7 ก.พ. 20, 17:15 น
สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ