หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO คนใหม่ กับวิสัยทัศน์ “PTT by PTT”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: changnoy77 ที่ 15 ก.ค. 20, 11:27 น

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO คนใหม่ กับวิสัยทัศน์ “PTT by PTT”


กระทู้: อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO คนใหม่ กับวิสัยทัศน์ “PTT by PTT”
เริ่มกระทู้โดย: changnoy77 ที่ 15 ก.ค. 20, 11:27 น
(https://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/wp-content/uploads/2020/07/22105_18-1.jpg)
     หลังจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 คลี่คลายลง ประเทศไทยถือว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน แน่นอนว่าองค์กรใหญ่อย่าง ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค์กรเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดย ‘ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ’ ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการ ต่อจาก คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยมีวาระการดำรงค์ตำแหน่ง 4 ปีนับจากนี้
หลังเข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ ‘ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ’ ได้เปิดวิสัยทัศน์ “PTT by PTT” หรือ Powering Thailand’s Transformation เพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อทุกภาคส่วน และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งประกอบด้วย
Partnership and Platform เน้นการดำเนินธุรกิจและสร้างพันธมิตรของ ปตท. ให้เป็นแพลทฟอร์มมากกว่าการเป็นแค่ผู้ผลิตสินค้า โดยจะดึงดูดจากพันธมิตรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบการไทย และ SMEs ร่วมกันสร้าง New business model และ New ecosystem
         Technology for All สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านการใช้เทคโนโลยีในทุกมิติของการดำเนินงาน ผสานกับความรู้ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
         Transparency and Sustainability สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้กลุ่ม ปตท. ยังมีแนวคิดที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ผ่านการจัดตั้ง PTT Group Vital Center เพื่อดูแลและวางแผนในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าผ่านแนวคิด 4R’s ประกอบด้วย
        Resilience สร้างความยืดหยุ่นและปรับตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กร ประเมิณสุขภาพขององค์กร จัดความสำคัญของโครงการลงทุน และการรักษาสภาพคล่องขององค์กร
        Restart เตรียมความพร้อมการนำธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดและรักษาความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่ม
            Reimagination เตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next normal ทั้งธุรกิจเดิมและ New S-Curve

Reform พร้อมปฏิรูปปรับเปลี่ยนและจัดโครงสร้างองค์กรและธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

และแม้ว่าผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อราคาน้ำมันที่ตกต่ำ จะส่งผลให้การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จะขาดทุน และคาดว่าผลกระทบนี้จะส่งผลต่อไปถึงไตรมาสที่ 2 แต่คาดการว่าการดำเนินจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 3-4 นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า กลุ่ม ปตท. ยังมีความสามารถในการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2563 นี้ ยังศักยภาพในการลงทุนอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท และแผน 5 ปี อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท
       ทั้งนี้คุณอรรถพลยังกล่าวอีกว่า “ผมมีความมุ่งหวัง ที่จะทำให้กลุ่ม ปตท.เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทย และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกภาคส่วน และยกระดับชีวิตของคนไทย ตามแนวคิด PTT Powering Thailand’s Transformation”

     จากที่ฟังไอเดียของคุณอรรถพลเป็นไอเดียที่ดีเลย แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดไอเดียส่งผลสำเร็จคงจะสร้างประโยนช์ให้แก่ประเทศไทยได้อย่างมากมาย
ส่งผลให้การค้าขายในประเทศและต่างประเทศมีประสิทธิภาพที่มั่นคงเลย แล้วแนวคิดของคุณอรรถพลยังมีความห่วงใยพนักงานภายในองค์กรอีกด้วย เป็นคุณสมบัติที่ดีของCEO  แล้วประชาชนคนไทย

ขอบคุณข้อมูล: รู้จริงพลังงานไทย
https://bit.ly/2DK7cOr