หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 12 ธ.ค. 20, 01:12 น

ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”


กระทู้: ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ธ.ค. 20, 01:12 น
นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.ทีโอที สนญ.แจ้งวัฒนะ

การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทีโอที ได้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนในโครงการ TOT Young Club จากทั่วประเทศ ส่งคลิปเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

นายศุภชัย ตั้งวรชัย กล่าวว่า “เยาวชนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยหันมารู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องมือ    ด้านดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว และนำมาใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการใช้สังคมออนไลน์ในมุมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์” 

สำหรับผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย..

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ทีมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ชุมชนลำพะยา จ.ยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

1. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ทีมปัง นาโยงเหนือ ชุมชนนาโยงเหนือ จ.ตรัง
2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ทีมบุญส่ง ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนคูเมืองวิทยา ทีมเด็กรุ่นใหม่ก้าวไกลเทคโนโลยี ชุมชนบ้านกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

1. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม Ads. ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
2. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทีม TYC Potisarn ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กทม.
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ทีม Boy&Girl T.4 ชุมชนเทศบาล 4 เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
4. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ทีม ศ.ธ.ว. ชุมชนหนองมะแซว จ.ร้อยเอ็ด
5. โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (เทศบาล4) ทีม 3 times ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

1. โรงเรียนกะทู้วิทยา ทีม Kathuwittaya (ทีม1) ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต
2. โรงเรียนกะทู้วิทยา ทีม Kathuwittaya (ทีม2) ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต
3. โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ทีม จิ๋วแต่แจ๋ว 4G+ ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง
4. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ทีม นายวันชัย โมบาย ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี
5. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ทีม C STUDIO ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี
6. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ทีม สื่อๆ สตูดิโอ ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี
7. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ทีม P3 ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี
8. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ทีม Galaxy T.4 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4เทศบาล นครลำปาง จ.ลำปาง
9. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ทีม Nk Team ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท
10. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม Chicken wings ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
11. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม PTT ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
12. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม Getting the black view ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
13. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม ไหม้กว่านี้ก็สุกแล้ว ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
14. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทีม GeniusBrr ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
15. โรงเรียนปะทิววิทยา ทีม บ้านชุมโค GenZ ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร
16. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ทีม โดนใจ รักจริง #SIM TOT# ชุมชนบ้านทรายขาว จ. ปัตตานี
17. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ทีม สุดปัง ๆ TOT For Learn ชุมชนบ้านทรายขาว จ. ปัตตานี
18. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ทีม Mc Channel (ทีม 1) ชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร
19. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ทีม Mc Channel (ทีม 2) ชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร


กระทู้: ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ธ.ค. 20, 01:19 น
ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”


กระทู้: ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ธ.ค. 20, 01:20 น
ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”


กระทู้: ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 12 ธ.ค. 20, 01:21 น
ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”